EURO 2022 in Espoo – first announcement and call for papers

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS

=======================================

We have the great pleasure of inviting you to take part in the 32nd EURO Conference to be organized in Espoo, Finland on 3-6 July, 2022.

The Scientific and Organization Committees, chaired by Dolores Romero Morales and Antti Punkka, along with Juuso Liesiö and Eeva Vilkkumaa, are preparing a conference to remember.

EURO 32nd Conference will be an excellent opportunity for the OR community to get together again in a pleasant atmosphere, and we are looking forward to meeting you in Espoo next summer!

PLENARY, KEYNOTE & TUTORIAL SPEAKERS:

=====================================

The scientific program will include outstanding plenary, keynote and tutorial talks. Please follow the Conference website www.euro2022espoo.com for more detailed information.

CALL FOR PAPERS AND SESSIONS:

=============================

Researchers, academics, practitioners, and students interested in any branch of Operational Research, mathematical modelling or economic analysis are invited to submit abstracts or organize sessions.

Invited and contributed papers will be organized in parallel sessions. In general, sessions are part of the Conference streams, and streams are grouped in different areas. The list of areas and streams is available at www.euro2022espoo.com.

No participant can present more than one paper at the Conference.

Abstract submission system will be available online on 29 October, via the Conference website www.euro2022espoo.com.

Abstracts: max. 1500 characters; submission deadline: March 4, 2022.

Researchers who wish to organize a stream or an invited session or contribute with a paper within an invited session should contact a PC member of the corresponding area.

IMPORTANT DATES:

================

Abstracts:

        Abstract submission start: Friday, October 29, 2022

        Abstract submission deadline: Friday, March 4, 2022

EURO 2022 Espoo – ensimmäinen kutsu papereille

Seuramme järjestämä EURO 2022 -konferenssi lähestyy ja nyt on aika avata puhujailmoittautuminen. Alta löydät virallisen kutsun. Konferenssin järjestetään 3-6.7.2022 Aalto-yliopiston kampuksella Espoossa. Viralliset nettisivut löydät osoitteesta http://www.euro2022espoo.com/ .

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS
=======================================
We have the great pleasure of inviting you to take part in the 32nd EURO Conference to be organized in Espoo, Finland on 3-6 July, 2022.
 
The Scientific and Organization Committees, chaired by Dolores Romero Morales and Antti Punkka, along with Juuso Liesiö and Eeva Vilkkumaa, are preparing a conference to remember.
 
EURO 32nd Conference will be an excellent opportunity for the OR community to get together again in a pleasant atmosphere, and we are looking forward to meeting you in Espoo next summer!
 
 
PLENARY, KEYNOTE & TUTORIAL SPEAKERS:
=====================================
The scientific program will include outstanding plenary, keynote and tutorial talks. Please follow the Conference website www.euro2022espoo.com for more detailed information.
 
 
CALL FOR PAPERS AND SESSIONS:
=============================
Researchers, academics, practitioners, and students interested in any branch of Operational Research, mathematical modelling or economic analysis are invited to submit abstracts or organize sessions.
 
Invited and contributed papers will be organized in parallel sessions. In general, sessions are part of the Conference streams, and streams are grouped in different areas. The list of areas and streams is available at www.euro2022espoo.com.
 
No participant can present more than one paper at the Conference.
 
Abstract submission system will be available online on 29 October, via the Conference website www.euro2022espoo.com.
 
Abstracts: max. 1500 characters; submission deadline: March 4, 2022.
 
Researchers who wish to organize a stream or an invited session or contribute with a paper within an invited session should contact a PC member of the corresponding area.
 
 
IMPORTANT DATES:
================
Abstracts:
        Abstract submission start: Friday, October 29, 2022
        Abstract submission deadline: Friday, March 4, 2022

Career opportunity: Process Specialist, Valmet

Valmet Industrial Internet is looking for a Process Specialist to develop future solutions for their Board and Paper industry customers.

As a Process Specialist you will be developing solutions for analyzing the Reel and Winder process and equipment performance. Your responsibilities will include developing the measuring technology, data collection and data analysis. As a member of the product group R&D team, you will work together with Reels and Winders process specialists, the service organization, and the DevOps team. You will also participate in developing the Valmet Industrial Internet offering to Board and Paper customers and have an opportunity to create entirely new value-adding applications and products by providing your process expertise.

In addition to these tasks you will also work in the cost analyzing team for the Reel and Winder products. You will be responsible for different cost analyses and pricing development.

read more…

Career opportunity: Junior Supply Chain Development Specialist, Neste Oyj

Neste is looking for a Junior Supply Chain Development Specialist to their our Supply Chain Management (SCM) team in Espoo to  carry out a logistics study. The position is a full-time, fixed-term contract for 12 months, starting earliest in September-October 2021. Our office is in Espoo, but remote work is possible.

You may be a recent graduate or already have some work experience with simulation studies or supply chain development. You will be working in the Supply Chain Development team within SCM. This team is responsible for developing Neste’s planning and optimization tools, maintaining planning data and implementing reporting and analytics.

The work involves creating a discrete-event simulation model of a Neste Oyj tank farm, carrying out simulation studies based on stakeholder requirements, and reporting the results. The purpose of the study is to determine the required tank capacity and product group allocation for the tanks in a number of different scenarios. The simulation model should include, e.g., the effects of truck, rail, and vessel traffic with uncertain interarrival times, tank maintenance, and different production scenarios. The simulation models will be carried out using the Flexsim simulation environment (www.flexsim.com).

read more…

Seminaari: Miten mallit ohjaavat Suomen energiamurrosta?

Aika: tiistai 1.6. klo 14-17
Paikka: Zoom-videokonferenssi: https://aalto.zoom.us/j/63784731376
Ilmoittautuminen seminaariin on sulkeutunut, mutta voit liittyä mukaan yllä olevan linkin kautta ilman ilmoittautumistakin.

FORS järjestää yhdessä Energiaekonomistit ry:n kanssa seminaarin otsikolla “Miten mallit ohjaavat Suomen energiamurrosta?”. Tarkoituksena on keskustella erilaisista energiaan liittyvistä malleista ja miten ne ohjaavat energiamurrosta Suomessa – mitä vaikutuksia niillä on tai on ollut päätöksenteossa ja tehdyissä ratkaisuissa. Puhujat edustavat eri tahoja Suomen energiapäätöksenteossa ja -analyysissa ja antavat kattavan kuvan mallien käyttöön ja rooliin.

OHJELMA:

14:00 avajaissanat Tommi Ekholm
14:10-14:40 Ilkka Keppo: ”Energiajärjestelmä, talous ja ympäristö – yhdistettyjen mallien käyttö mahdollisuuksien kartoitukseen”
14:40-15:10 Jari Miettinen: “Mallit ja niiden mahdollinen rooli energiamarkkinoilla”
15:10-15:20 Tauko
15:20-15:50 Risto Kuusi: “Fingridin Verkkovisio”
15:50-16:20 Mikael Collan: ”Kauas mallit karkaavat – suomalainen sähkönsiirron tuotonvalvontamalli ja mitä voi tapahtua, kun malli ja todellisuus erkanevat toisistaan?”
16:20-16:50 Paneeli (puhujat + juontaja)
16:50 Lopetus

PUHUJAT:

“Fingridin Verkkovisio”
Risto Kuusi
vanhempi asiantuntija, Fingrid


”Kauas mallit karkaavat – suomalainen sähkönsiirron tuotonvalvontamalli ja mitä voi tapahtua, kun malli ja todellisuus erkanevat toisistaan?”
Mikael Collan
ylijohtaja, VATT


“Integrated assessment and energy system models – exploring the possibility space”
Ilkka Keppo
professori, Aalto-yliopisto


“Mallit ja niiden mahdollinen rooli energiamarkkinoilla”
Jari Miettinen
Head of Energy Modeling, Fortum

Seminaari on maksuton.

Ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin?

TkT Tommi Ekholm
Tutkimusprofessori (ilmastonmuutoksen hillintä), Ilmatieteen laitos

Voiko operaatiotutkimuksen menetelmillä ratkoa viheliäisiä ongelmia (wicked problems)? Horst Rittel esitteli vuonna 1967 tämän käsitteen, joka tarkoittaa useita ristiriitaisia tavoitteita ja päätöksentekijöitä käsittäviä tilanteita, joissa informaatio on epätäydellistä ja mahdollisesti ristiriitaista. Perinteisten operaatiotutkimuksen työkalujen mielessä tämänkaltainen päätöksentekotilanne on huonosti määritelty: sille ei voida ilmaista tavoitteita, päätösvaihtoehtoja eikä vaihtoehdoista seuraavia lopputulemia.

Käsitteen puolesta vastaus on ei: mikäli ongelma voitaisiin ratkaista, se ei olisi alun perinkään viheliäinen ongelma. Sen sijaan operaatiotutkimus voi auttaa hahmottelemaan ratkaisuja ja niiden mahdollisia vaikutuksia, esimerkiksi yksi perspektiivi tai tavoite kerrallaan. Tätä kautta ongelmalle voidaan saada tarkempaa muotoa ja rakennetta.

Operaatiotutkimuksessa käytettyjen formaalien ja kvantitatiivisten mallien etu on niiden eksplisiittinen luonne. Niissä kerrotaan tarkkaan, miten asioita arvioidaan ja arvotetaan, sekä miten maailman oletetaan toimivan. Tätä kautta mallien kautta saadut ratkaisut altistetaan kritiikille, joka auttaa tunnistamaan miten menetelmiä ja ehdotettuja ratkaisuja tulisi kehittää.

Tässä piileekin sudenkuoppa. Mallit voivat antaa kuvan, että ongelma tunnetaan läpikotaisin. Optimointialgoritmi antaa ratkaisun kymmenen desimaalin tarkkuudella ja mallin käyttäjä voi rohkeana esittää sen olevan Optimi. Viheliäinen ongelma on kesytetty.

Mallien tarkkuus on kuitenkin näennäistä. Mallista puuttuu aina osa todellisuudesta, eikä ratkaisu ole koskaan pilkulleen oikein. Viheliäisten ongelmien tapauksessa laskentamallit antavat tarkan vastauksen epätarkkaan ongelmaan. On tunnistettava ja tunnustettava, että ehdotettujen ratkaisuiden tulee olla debatin alla, ja tämä debatti voi antaa ideoita siihen, miten mallinnusta tulisi kehittää parempien ratkaisujen löytämiseksi. Jos luulee kesyttäneensä viheliäisien ongelman, todellisuudessa siitä on lohkaistu vain palanen.

Ilmastonmuutos, joka on oma tutkimusaiheeni, täyttää monta viheliäisen ongelman tunnuspiirrettä. Ongelma ja sen ratkaisut ajoittuvat pitkälle aikavälille ja vaikuttaa sekä taloudellisiin että ei-taloudellisiin kysymyksiin. Pitkä aikaväli johtaa taloudellisissa kysymyksissä diskonttaukseen, mutta ei-taloudellisten vaikutusten osalta kysymys kääntyy eri sukupolvien väliseen tasa-arvoon, jonka diskonttaus on kiistanalaista. Ei ole myöskään selvää, miten ei-taloudellisia vaikutuksia, kuten elinolosuhteiden muutoksia tai lajien sukupuuttoa tulisi arvottaa, esimerkiksi suhteessa toisiinsa tai yhteiskunnan taloudelliseen hyvinvointiin. Asian ratkaisuun liittyvä päätöksenteko on seitsemän miljardin ihmisen käsissä, tai vähintään kahdensadan valtiojohtajan käsissä. Lisäksi sekä ratkaisuihin että vaikutuksiin liittyy huomattavaa epävarmuutta.

Vuonna 2018 taloustieteen Nobel-palkinto myönnettiin William Nordhausille, jonka talous- ja luonnontiedettä yhdistävä mallinnustyö aloitti kokonaan uuden tutkimussuuntauksen: ilmastotalouden ja ns. Inegrated Assessment -mallinnuksen. Hänen lähestymistapansa oli yksinkertaisuudessaan kuvata ilmastonmuutos ja sen vaikutukset talouskasvumallissa taloudellisina menetyksinä, jolloin mallille voidaan määrittää yksikäsitteinen tavoite maksimoida ihmiskunnan taloudellista hyötyä diskontattuna useiden vuosisatojen yli.

Lähestymistapa on saanut paljon kritiikkiä. Mm. reaalioptioiden pioneeri Robert Pindyck on esittänyt Nordhausin tekevän implisiittisesti merkittäviä arvovalintoja, lakaisevan epävarmuudet maton alle, sekä tulosten lähinnä heijastelevan oletuksia useista huonosti tunnetuista parametreista.

Itse allekirjoitan Pindyckin kritiikin pääpiirteissään. En pidä Nordhausin mallin antamia numeroita kovin luotettavina, saati hyödyllisinä käytännön päätöksentekoa ajatellen. Sen sijaan arvostan sitä, miten Nordhausin uraauurtava työ on antanut viheliäiselle ongelmalle muotoa ja tarttumapintaa, josta lähtien sitä voi lähestyä. Vaikka Nordhausin lähestymistavassa on merkittäviä puutteita, ilmasto-ongelman lähestymien eksplisiittisen laskentamallin avulla myös paljastaa tarkastelutavan heikkoudet ja miten sitä tulisi täydentää. Koko ongelman viheliäisyydestä kertoo kuitenkin se, että ongelmaan ei ole syntynyt lähes 30 vuoden kuluessa mitään uutta ja poikkeuksellista läpimurtoa.

Voisi ajatella, että mallien roolia viheliäisten ongelmien ratkaisussa tulee pohtia tarkkaan.

Jos viheliäiseen ongelmaan pyritään hakemaan optimiratkaisua, tavoitellaan mahdotonta. Ehkä maltillisempi tavoite olisi jo riittävä. Voidaan ehkä vain sulkea pois huonoja vaihtoehtoja, jolloin jäljelle jää vielä joukko eri tavoin tosiaan parempia ja huonompia ratkaisuja, mutta jotka ovat ehkä jollain tavalla hyväksyttäviä. Tällöin tulee elää sen kanssa, että ratkaisu on aina hieman epätyydyttävä.

Lopulta malli ei tee päätöksiä, vaan päätöksentekijä punnitsee kuinka hyvin mallilla saatava tuki päätöksenteolle kuvaa todellisuuden ongelmaa sen kaikessa viheliäisyydessään. Tällöin korostuu mallin ja sillä tehdyn analyysin uskottavuus, läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys. Harva päätöksentekijä ottaa vastaan informaatiota, jonka lähdettä ja taustaa hän ei ymmärrä.

Tällöinkään viheliäinen ongelma ei ole vielä kesytetty. Jäljelle jää vielä haaste usean päätöksentekijän tavoitteiden sovittamisesta yhteen. Ehkä näemme tulevaisuudessa uusia lähestymistapoja, jotka auttavat tämänkin näkökulman ratkaisemisessa hyväksyttävällä tavalla.

Kirjallisuutta:

Churchman, C.W. (1967) Wicked Problems. Management Science 14(4), ss. B-141 – B-142.

Ekholm, T. (2018). Climatic Cost-benefit Analysis Under Uncertainty and Learning on Climate Sensitivity and Damages. Ecological Economics 154, ss. 99–106.

Nordhaus, W.D. (1992) An Optimal Transition Path for Controlling Greenhouse Gases, Science 258, ss. 1315–1319.

Nordhaus, W.D. (2017) Revisiting the social cost of carbon. PNAS 114(7), ss. 1518–1523.

Pindyck, R. (2013) Climate Change Policy: What Do the Models Tell Us? Journal of Economic Literature 51(3), ss. 860–872.

Rittel, H. & Webber, M.M. (1973) Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences 4, ss. 155–169.

EURO Support for NATCOR bursaries

NATCOR (http://www.natcor.ac.uk/), a National Taught Course Centre in Operational Research, delivers taught courses to PhD students, from across Europe, on a number of different topics in OR. In 2021. it is anticipated that all courses will be offered online, at least until summer, with the potential for residential courses in the UK after that time.

EURO is advertising a competition for bursaries. The NATCOR course fees and accommodation (if applicable) will be funded by EURO for successful candidates. (Typically, accommodation for any residential courses will be for bed and breakfast). Any extra costs incurred will need to be settled personally.

EURO is pleased to announce the availability of a limited number of bursaries for PhD students to attend NATCOR courses. https://www.euro-online.org/web/pages/1568/natcor-bursaries

*NEW Behavioural OR and System Dynamics, 18-22 Jan 2021 – Online delivery
*Forecasting & Predictive Analysis, 22-26 February 2021 – Online Delivery
*Stochastic Modelling, April 2021 (Date to be confirmed)– Online Delivery
*Simulation, July 2021 (Date to be confirmed) – Online Delivery
*Combinatorial Optimization, September 2021 (Date to be confirmed)- Online Delivery

Applicants must be PhD students, from one of the EURO member countries or studying in one of the EURO member countries. (see https://www.euro-online.org/web/pages/1457/current-member-societies). Applicants must have good English Language skills as all NATCOR courses will be in English. Preference will be given to students in their first or second years, but all are welcome to apply. Preference will also be given to applicants who have not previously received support from EURO for NATCOR or other PhD schools.

To apply for a bursary, candidates from a EURO member society country, or studying in a EURO member society country, should submit a zip file containing the application form, their curriculum vitae (including their academic track record), a letter outlining their motivation to attend, and a letter of recommendation from their supervisor to https://www.euro-online.org/awards/natcor2021/registration.php

Applicants should declare on their application if they are receiving any additional support from their PhD funding body or other sponsor.

Important Dates

Deadline for applications: January 20, 2021

Notification of acceptance: February 15, 2021

Master’s thesis (DI) position: RESEARCH ASSISTANT IN COVID-19 MODELLING

Application DL: 15 Dec 2020 (all applications before this will be considered)
Start time: As soon as possible, but negotiable
Duration: 12 months

Do you want to use your skills in data science and modelling to help fight COVID-19 and future pandemics? Join our international team of scholars in mathematics, statistics, and complex systems as a research assistant. There is a possibility to write a MSc thesis as part of this project.

Your main task is to develop and maintain our data pipelines. You will gather new data sources related to human mobility and social contacts, develop automated procedures to aggregate such data, and maintain our public data repository. The project involves both public data sources (e.g. road traffic reports) and private and possibly sensitive data. In addition to working directly with data, you will participate in the modelling research together with various specialists.

The position is a part of a new Nordic research project with Aalto University, Stockholm University, and University of Oslo. The project will develop new methods for analysing and controlling the spread of COVID-19 based on novel data streams and advanced statistical models related to human mobility and social contacts. The project is funded by the NordForsk organisation under the Nordic Council of Ministers. In Aalto, the project is coordinated by Lasse Leskelä, Tapio Ala-Nissilä, and Mikko Kivelä.

We are looking for:
– Solid study record in statistics, biostatistics, machine learning, mathematics, network science, operations research, or a related field
– Programming skills (minimum Python/R, C++ can be an advantage)
– Basic computer skills: Git, Unix, LaTeX, etc.
– Experience and enthusiasm with working with data
– Fluent oral and written communication skills in English. Communication skills in Finnish and Swedish can be considered an advantage
– High motivation to combine relevant elements from computational/mathematical/statistical disciplines to answer public health questions
– Teamwork experience and excellent communication skills
– Ability to work independently and efficiently

Send us your cv and study record before 15 Dec 2020 by email to mikko.kivela@aalto.fi For more information, see https://nordicmathcovid.cs.aalto.fi

Data and models in healthcare: how to make justifiable decisions in a complex system? | Nov 3rd, 2020

Due to the COVID-19 situation, THE EVENT WILL BE ORGANIZED AS A WEBINAR – NO ON-SITE PARTICIPATION

Join the seminar:
https://aalto.zoom.us/j/61917631217

FORS and the Finnish Society of Automation will organize a joint seminar on November 3rd, 2020 14:00-18:00. The seminar discusses the role and opportunities of data and modeling in various parts of the health care system. The speakers represent both academic research and application in business and public service.

Due to the current COVID-19 pandemic, the seminar is organized as a webinar. All participants will receive webinar details shortly before the event. (This has changed from the original hybrid model idea. In short, now there will be no physical event. )

Register here!

Program

“System dynamics and design thinking as tools for making sense of complicated societal ecosystems”
Peter Ylén, Principal  Scientist/Team Leader, VTT

“Healthcare operations management – from data to knowledge”
Toni Ruohonen, CEO, Synesa

Combining register data and CGE modelling –  pension, social and health care cost  projections in the FINAGE model
Juha Honkatukia, Research Manager, THL

“Automation on Biomedical Micro- and Nanodevices and their Applications”
Pasi Kallio, Professor, Vice Dean for Research
Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University

“Modelling population screening programmes – colorectal cancer screening in Finland”
Ellie Dillon, doctoral candidate, Aalto University School of Business

“Optimizing epidemic control decisions with simulators – case COVID-19”
Lauri Neuvonen, doctoral candidate, Aalto University School of Business

Timeline

14:00 Welcome

14:10 OR person of the year

14:15 ”System dynamics and design thinking as tools for making sense of complicated societal ecosystems”
Peter
Ylén, Principal  Scientist/Team Leader, VTT

15:00 ”Healthcare operations management – from data to knowledge”
Toni Ruohonen, CEO, Synesa

15:25 Combining register data and CGE modelling –  pension, social and health care cost  projections in the FINAGE model
Juha Honkatukia, Research Manager, THL

15:50 Break

16:05 “Automation on Biomedical Micro- and Nanodevices and their Applications”
Pasi Kallio, Professor, Vice Dean for Research
Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University

16:30 “Modelling population screening programmes – colorectal cancer screening in Finland”
Ellie Dillon, doctoral candidate, Aalto University School of Business

16:55 “Optimizing epidemic control decisions with simulators – case COVID-19”
Lauri Neuvonen, doctoral candidate, Aalto University School of Business

17:20 Panel Discussion

17:50 Closing


The seminar is organized as a webinar (details will be provided for participants prior to event). Participation is free.

Registration has ended. Queries and late registrations: sihteeri ät operaatiotutkimus.fi

This event is sponsored by:
Aalto Health Platform