Seuran historiaa

Seuran historiaa

Suomen Operaatiotutkimusseura ry (Finnish Operations Research Society, FORS) syntyi maaliskuussa 1973, jolloin noin 60 operaatiotutkimuksesta kiinnostunutta liike-elämän, julkisen hallinnon ja korkeakoululaitoksen edustajaa päätti seuran perustamisesta.

Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää operaatiotutkimusta ja sen soveltamista sekä toimia siitä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuraan voi liittyä kuka tahansa operaatiotutkimuksesta kiinnostunut henkilö. Seura järjestää vuosittain kaksi seminaaria sekä ekskursioita operaatiotutkimusta soveltaviin yrityksiin. Näistä sekä seuran muista ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan tämän sivuston lisäksi seuran jäsenlehdessä INFORS:issa.

Operaatiotutkimuksen tarkoituksena on avustaa käytännön suunnittelua ja päätöksentekoa soveltamalla systemaattisia suunnittelumenetelmiä yleensä tietotekniikkaa käyttäen. Se pyrkii lisäämään johtamisongelmien hallittavuutta ja ymmärtämistä sekä luomaan malleja, joilla voidaan tutkia erilaisten päätösvaihtoehtojen aiheuttamia seurauksia. Operaatiotutkimuksen menetelmiä on sovellettu menestyksekkäästi monilla liikkeenjohdon, teollisuuden ja julkisen hallinnon aloilla.