Defence of Thesis in Management Science, Lauri Neuvonen, DI

The doctoral thesis of Lauri Neuvonen, DI, “Supporting decision making in complex multiobjective problems: Practical tools and experiences from the healthcare context.”  will be publicly examined at the Aalto University School of Business on Friday, February 23, 2024.

In many countries, healthcare organizations face increasing pressure for providing more services while also suffering from lack of ressources, both problems exacerbated by aging populations. This development highlights the importance of resource efficiency. At the same time healthcare decisions often have to take into account multiple, potentially conflicting objectives, such as maximizing health benefits and minimizing resource use, and complex interactions between parts of the system. These overlapping requirements make them a challenging and, on the other hand, an interesting application area for multiobjective optimization tools. Multiobjective optimization is a methodology that helps in finding high performing decision recommendations in situations where several, potentially conflicting objectives are pursued. Recent developments in both computing power and algorithms have made such tools viable in supporting decision making related to healthcare problems of practical scope.

This Dissertation develops multiobjective optimization approaches and explores their use in three practical healthcare decision making problems: i) mitigating the impacts of the COVID-19 epidemic, ii) improving the efficiency of the Finnish colorectal cancer screening program, and iii) designing a hospital network for carrying out hip and knee replacement surgeries. These approaches help accommodate uncertainties affecting the performance of the found solutions. They also accommodate hidden or partial information about the decision-maker’s preferences. The overall focus in the approaches is on modeling the problem setting in high enough accuracy for the solutions to provide practical insights, while also being able to leverage multiobjective optimization techniques in finding the most promising solutions.

The contributions of this Dissertation are two-fold: First, it presents multiobjective optimization approaches, supported by other analytical techniques, that can be used to develop decision recommendations for real-life, complex healthcare decision making problems. These approaches help generate insights that would have been difficult to obtain without the use of model-based tools. A second, more general contribution of the Dissertation is the demonstration of the usability, challenges, and benefits of multiobjective optimization in supporting decision making in the field of healthcare.

More information about the defence

Väitös Liikkeenjohdon systeemit aineesta, Lauri Neuvonen, DI

DI Lauri Neuvosen Liikkeenjohdon Systeemit aineen väitöskirja “Supporting decision making in complex multiobjective problems: Practical tools and experiences from the healthcare context.”  tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 23.2.2024.

Väitöstilaisuus alkaa klo 12.00 Kauppakorkeakoululla, os. Ekonominaukio 1, Espoo (sali U006).

Useiden valtioiden terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu kasvavaa painetta tarjota enemmän palveluita vähemmillä resursseilla. Tämä on tilanne myös Suomessa. Tätä painetta vahvistavat muun muassa väestön ikääntyminen ja elinajanodotteen kasvu. Kyseinen kehitys korostaa resurssitehokkuuden roolia terveydenhuoltojärjestelmän kestävyydessä. Terveydenhuoltopäätöksissä täytyy usein huomioida myös useita ristiriitaisia tavoitteita, kuten terveyshyötyjen kasvattamista ja resurssien käytön minimoimista, sekä monimutkaisia vuorovaikutuksia järjestelmän eri osien välillä. Nämä vaatimukset tekevät terveydenhuoltoalasta haastavan ja samalla mielenkiintoisen kohteen monitavoiteoptimoinnin hyödyntämiselle osana päätöksenteon tukemista. Monitavoiteoptimointi on menetelmä, jolla voidaan etsiä parhaita päätössuosituksia tilanteissa, joissa on useita, mahdollisesti ristiriitaisiakin tavoitteita. Viimeaikainen kehitys sekä laskentatehossa että algoritmeissa on tehnyt monitavoiteoptimoinnista käyttökelpoisen työkalun realistisen kokoluokan ongelmien ratkomiseen.

Tässä väitöskirjassa kehitetään monitavoiteoptimoinnin työkaluja ja tutkitaan niiden soveltamista kolmen käytännön ongelman ratkaisemiseen: i) COVID-19-epidemian hallitsemiseen, ii) suomalaisen suolistosyöpien seulontaohjelman tehokkuuden parantamiseen sekä iii) sairaalaverkon suunnitteluun polvi- ja lonkkanivelleikkauksia varten. Kehitetyt mallinnusratkaisut auttavat käsittelemään löydettyjen päätössuositusten toimivuuteen liittyviä epävarmuuksia. Ne myös auttavat käsittelemään päätöksentekijän tavoitteiden painotukseen liittyvää epätarkkuutta. Tutkimuksen painopiste on ongelmien tarpeeksi tarkassa mallintamisessa niin, että päätössuositukset ja mallin avulla tehdyt havainnot ovat käytännön kannalta hyödyllisiä, ja että samalla voidaan hyödyntää monitavoiteoptimointia parhaiden ratkaisukandidaattien tunnistamisessa.

Tämän väitöskirjan panos kirjallisuuteen on kahtalainen. Ensinnäkin väitöskirja esittelee monitavoiteoptimointiin perustuvia mallinnusratkaisuja, joita voidaan käyttää todellisten terveydenhuollon monimutkaisten järjestelmätason ongelmien ratkaisemiseen. Nämä mallinnusratkaisut auttavat tekemään havaintoja, joita olisi vaikea tehdä ilman mallinnuksen hyödyntämistä. Toinen, yleisemmän tason panos syntyy monitavoiteoptimointiin perustuvien lähestymistapojen käytettävyyden, hyötyjen ja haasteiden esittelystä ja havainnollistamisesta terveydenhuoltojärjestelmään liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Lisätietoa väitöstilaisuudesta

Recruitment: Post-Doctoral Researcher, Faculty of Information Technology, University of Jyväskylä

We are recruiting a post-doctoral researcher for 1-3 years to work at the Faculty of Information Technology (https://www.jyu.fi/en/it), University of Jyvaskyla (https://www.jyu.fi/en) in Finland as a member of the Multiobjective Optimization Group (http://www.mit.jyu.fi/optgroup) in close collaboration with the JYU.Well community https://www.jyu.fi/en/research/jyuwell-school-of-wellbeing/jyuwell-research-spearheads/jyuwell-profiling-area-2023-2028. The application deadline is February 21, 2024.

For more information, see

Applications are to be submitted via the online application system (links to the application system are at the top of the above-mentioned webpages).


The focus of the recruited post-doctoral researcher will be devoted to applications of wellbeing with the help of methods of multiobjective optimization and decision analytics. An example of our publications giving an example of the field is https://doi.org/10.1080/07853890.2021.2024876. If you are recruited in this postdoctoral position, you will have excellent collaboration networks with both experts in the Multiobjective Optimization Group and the JYU.Well community and access to e.g. various types of data. Our mission is not only to understand data and make forecasts based on data but make optimized recommendations and decisions based on the data. In making good decisions, we take multiple conflicting objective functions into account simultaneously – thus we support a decision maker or decision makers in finding the best balance among the conflicting objective functions by augmenting data with domain expertise of decision makers. This is a unique opportunity to work with problems that really matter.

We welcome new, talented members to the Multiobjective Optimization Group. The Group works on multiobjective optimization as well as decision/prescriptive analytics and data-driven/data-enabled optimization. We develop methods for supporting decision making in the presence of multiple conflicting objective functions. Therefore, knowledge of multiobjective optimization is required. To be a bit more specific, the group develops methods as well as software and works with various applications of multiobjective optimization. We specialize on interactive multiobjective optimization methods (both scalarization-based and evolutionary methods and their hybrids). We are interested in supporting a single decision maker as well as groups of decision makers. We also develop visualizations and apply artificial intelligence, machine learning tools and explainability as a part of the decision support processes. We are developing an open source software framework DESDEO for interactive multiobjective optimization methods (desdeo.it.jyu.fi). Furthermore, we are actively involved in a thematic research area called Decision Analytics utilizing Causal Models and Multiobjective Optimization (DEMO, jyu.fi/demo) where the objective is to support data-driven decision making. The open position is connected to this – developing tools for data-driven or data-enabled decision support with e.g. wellbeing, health and rehabilitation as examples of applications.

The postdoctoral researcher’s duties focus on internationally high-level research in the focus areas of the JYU.Well profiling area 2023-2028 | University of Jyväskylä. The duties include supporting the interdisciplinary development of wellbeing research and activities, and participating in acquiring external funding. The postdoctoral researcher is also expected to participate in societal interaction together with the JYU.Well research community, supervising students and in teaching within their own areas of expertise. The amount of teaching duties is rather small. Rather recently graduated researchers with a doctoral degree relevant to these areas are most welcome to apply! For more, see the call for applications.


For information about application guidelines and a link to the electronic application system, see https://ats.talentadore.com/apply/postdoctoral-researcher-jyu-well/8RboLr

Please, forward this announcement to those who might be interested in the positions. Do not hesitate to contact me if you have questions!

With best regards, Kaisa Miettinen

Seminaari Optimoinnista teollisuudessa 7.11.2023


Ajankohta: Tiistaina 7.11.2023 klo 17:00-20:00
Paikka: Tieteiden Talo (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) Sali 505
Hinta: 30€ seuran jäseniltä, 100€ ei-jäseniltä, ilmainen opiskelijajäseniltä (5€ virvokkeilla). Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tohtorinkoulutusverkosto maksaa jäsentensä osallistumismaksun. Osallistumismaksu maksetaan rekisteröitymisen yhteydessä vastaanotetulla laskulla.
Rekisteröityminen: Tällä lomakkeella. Rekisteröityminen on osallistumisen edellytys.

Suomen Operaatiotutkimusseura ry järjestää seminaarin optimoinnista teollisuudessa. Seminaari järjestetään suomeksi. Illan aikana kuullaan kolme esitystä kolmelta optimoinnin alan ammattilaiselta.

Seminaarin jälkeen keskustelua on mahdollista jatkaa läheisessä ravintolassa omakustanteisella illallisella.

Ohjelma (tarkentuu lokakuun aikana):

 • 17:00 Seminaarin avaussanat
 • 17:15 Virvokkeita ja keskustelua
 • 17:30 Puhuja: Kaisa Miettinen
 • 18:10 Puhuja: Jussi Hakanen
 • 18:50 Puhuja: Marjut Hirvonen
 • 19:30 Päätössanat ja siirtyminen illalliselle

Puhujat:

“Parempia päätöksiä interaktiivisten monitavoiteoptimointimenetelmien avulla”

Kaisa Miettinen

Professori, Jyväskylän yliopisto

Kotisivut: http://www.mit.jyu.fi/miettine


“Optimointi osana Silon asiakasprojekteja”

Jussi Hakanen

Senior AI Scientist, Silo AI


“Uusiutuvien tuotteiden toimitusketjun optimointi päätöksenteon tukena”

Marjut Hirvonen

Specialist, Supply Chain Development, Neste


Rekisteröityminen:

Linkki rekisteröitymislomakkeeseen on tässä

Excursion to UPM

The Finnish Operations Research Society organises an excursion to UPM. Excursion is organised in English. Details of the excursion are below

 • When: Thursday, 2nd of November, at 16:30-18:00.
 • Where: Alvar Aallon katu 1, 00101 Helsinki
 • Price: Free of cost
 • Registration: Use this form. Registration closes on the 26th of October (postponed one day).

During the excursion, the employees of UPM will give presentations on how Operations Research and Machine Learning have been applied at UPM. Participants are also offered coffee and a bun.

Register fast, as there are only 25 places available for the excursion. Anyone can register, but in case registration places run out, members of the FORS are prioritised. See you at the UPM.

Questions regarding the excursion can be sent to sihteeri@operaatiotutkimus.fi. This webpage is updated in case of changes to the excursion.

Jyväskylän yliopisto hakee apulaisprofessoria

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta hakee 

APULAISPROFESSORIA (Assistant/Associate Professor, tenure track), laskennallinen tiede (erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden tekoälytutkimus) 

Haussa olevan Informaatioteknologian tiedekunnan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteisen apulaisprofessuurin on tarkoitus syventää ja monipuolistaa yhteistyötä näiden yksiköiden välillä. 

Työsuhde alkaa 1.3.2024 (tai sopimuksen mukaan). Assistant -tason tehtävä on määräaikainen 3–5 vuodeksi ja associate -tason tehtävä 5 vuodeksi. Tenure track –vakinaistamispolun tavoitteena on eteneminen toistaiseksi voimassa olevaan professorin työsuhteeseen.

Linkki hakuilmoitukseen: Apulaisprofessori (Assistant/Associate Professor, tenure track), laskennallinen tiede (erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden tekoälytutkimus) | Informaatioteknologian tiedekunta | TalentAdore – Edistyksellinen Hakijakokemus

FORS50-konferenssi lähestyy

Kirjoittaja on Giovanni Misitano, väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta. Giovanni toimii tällä hetkellä Suomen Operaatiotutkimusseuran hallituksen puheenjohtajana. 

Kun sain ensimmäisen kerran ajatuksen lähteä seuran toimintaan mukaan, suunnitelmiini ei kuulunut puheenjohtajan pestin vastaanotto. Niin siinä kuitenkin sitten kävi, että viime vuosikokouksessa päädyin nostamaan käden pystyyn, kun seuraavan johtokunnan puheenjohtajaa valittiin. Jos väittäisin tämän olevan ensimmäinen kerta elämässäni, kun “hyppään suoraan altaan syvään päätyyn olematta täysin varma uimataidoistani”, valehtelisin melko törkeästi. Ei minulla mitään puheenjohtajuutta vastaan ollut, mutta näin uutena tekijänä, olisi minua ehkä fiksumpi ihminen istunut ensin vuoden hallituksen perusjäsenenä ennen minkään suuremman vastuutehtävän vastaanottamista. Noh, onneksi en sentään suoraan sihteeriksi lähtenyt! 

En pestiä vastaanottaessani vielä tiennyt, että seura täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Johtokunnan kanssa sitten päätettiinkin jo ensimmäisessä kokouksessa, että pitäähän tällaisen merkkipaalun kunniaksi järjestää jo hieman isommat bileet, joten aloimme valmistella kansainvälistä konferenssia. Konferenssimme kastettiin nimellä “FORS50” ja tarkoitus on kutsua paikalle operaatiotutkimusalan merkittäviä henkilöitä, niin Suomesta kuin maailmaltakin, sekä kutsua ihmisiä kertomaan omasta tutkimuksestaan abstraktien pohjalta. Konferenssin paikaksi valittiin tietenkin oma kotikuntani, Jyväskylä, tai tarkemmin, Jyväskylän yliopisto! Ja eihän allekirjoittaneella ole tietenkään mitään kokemusta konferenssien järjestämisestä ennestään. Jos jatkamme allasvertauskuvaa, niin tässä uitiin nyt syvässä päädyssä vielä keskellä allasta, kauas reunoista.  

Onneksi asioita ei tarvitse kuitenkaan tehdä täysin yksin. Johtokunta on ollut tietenkin mukana konferenssiin liittyvissä valmisteluissa sekä oma väitöskrijaohjaajani, prof. Kaisa Miettinen, on ollut erittäin antoisa tiedonlähde. Lisäksi tässä samaan aikaan, oma tutkimusryhmämme on valmistellut omaa kansainvälistä tapahtumaa kesäkuulle (DESDEO Forum), jossa olen ollut myös mukana valmisteluissa ja olen samalla oppinut tapahtumien järjestämisestä paljon. Jos yksi oppi pitäisi nostaa esille, niin se on se, että asioita ei voi koskaan valmistella liian aikaisin—byrokratia on hidas ja ruosteinen koneisto. 

Tekisi mieli lopettaa tämä kirjoitus vielä johonkin hienoon altaisiin liittyvään vertauskuvaan, kuten “syvään päätyyn kannattaa hypätä, vaikka hukkuisi”, mutta ilmaisu ei ole kovin kestävä. Joten lainaan mieluummin vuoden 2022 OR-henkilön, Mikael Collanin, ilmaisua “takki auki eteenpäin, vaikka turpaan tulisi”, jonka perusteella vastoinkäymisistä on mahdollista palautua, ja ehkä jopa oppia myös jotain uutta! Ainakin valmistelujen suhteen olemme onnistuneet, mutta lopullista onnistumista mitataan FORS50-konferenssin kannalta vasta syyskuussa, jota toivoisin mahdollisimman monen teistä tulevan seuraamaan kanssamme syksyllä Jyväskylään! 

FORS50 tapahtumasta löydät lisätietoa täältä ja abstrakti on mahdollista lähettää täällä (takaraja 2.6.2023). DESDEO Forumista löydät lisätietoa täältä 

Recruitment: Assistant Professor, Aalto University School of Business

Aalto University School of Business is looking for a

Tenure Track Assistant Professor in statistics, mathematics, and data science

at the Department of Information and Service Management. The position is to be filled at Assistant Professor  level of the Aalto University tenure track system and is full-time and fixed term.

Requirements:

Applicants should hold a doctoral degree (or be near completion of the doctorate) in statistics or closely related field.

The position requires a strong and wide research profile in mathematical statistics and probability theory involving modeling, development of new methods, asymptotical analyses, and computational problems (e.g., in statistical machine learning). Applications in business are considered as an additional merit.

The applicants should have a strong commitment to teaching, mentoring graduate students and to developing and maintaining an active program of sponsored research. Candidates must have a potential to publish in top journals and demonstrated record of international publications within relevant discipline and a teaching portfolio that demonstrates teaching merits and competence.

Job description

The Department of Information and Service Management consists of three disciplinary areas: Information Systems Science, Logistics, and Management Science. This position is located in Management Science. The department offers bachelor’s and master’s programs in Information and Service Management. The doctoral program in management science has about 12 doctoral students enrolled. There are currently about 25 faculty members at the department, of which seven are in the Management Science group. The Department appreciates an active approach to international research collaboration and business co-operation. Both are supported by our current faculty and Aalto’s multidisciplinary collaboration platforms for research and education of the Aalto University.

We look for candidates with strong background in mathematical statistics with an interest to apply theory to address also practical problems, and whose work complements the research of our faculty. We are especially searching for candidates that can contribute to teaching in statistics, mathematics, artificial intelligence and machine learning.

The selected candidate is expected to conduct and supervise research in mathematical statistics with applications to machine learning and business analytics, to provide university level teaching, to follow and contribute to the advances in the field internationally, to participate in service to the Aalto University community and to take part in societal interaction.

The applicants will be reviewed on the basis of their research, teaching and academic leadership and activity in scientific community. Aalto University reserves the right to use external reviewers to support the evaluation of applicants during the recruitment process.

For more Information: https://www.aalto.fi/en/open-positions/assistant-professor-statistics-mathematics-and-data-science

Seminar: Logistics in Operations Research

Time: Tuesday May 9th, 2023, 17:00-20:00
Venue: Tieteiden Talo (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) Hall 104. Remote participation via Zoom is also possible.
Price: 30€ for members, 100€ non-members, free for student members (5€ with refreshments). Prices for remote participation are the same (refresments excluded)

Registration


The Finnish Operations Research Society organizes a seminar on how operations research is applied in field of logistics. There will be three speakers presenting their work. The seminar is organized in English. We welcome you to listen to interesting presentations. This is also a great opportunity to learn of logistics research outside of Finland.

After the seminar there’s an option to continue the discussions in a nearby restaurant.

PROGRAMME:

 • 17:00 Opening Words
 • 17:15 Irene Heinrich: Non-pool based line planning
 • 17:45 Juha Sipilä: Fundamentals of Materials Management and Lot Sizing
 • 18:15 Philine Schiewe: Optimizing combined tours – The truck-and-cargo-bike case
 • 18:45 Refreshments and discussion

SPEAKERS

Optimizing combined tours – The truck-and-cargo-bike case

Philine Schiewe, Assistant professor, Aalto University

Slides of the presentation


Fundamentals of Materials Management and Lot Sizing

Juha Sipilä, Senior Lecturer, JAMK School of Technology

Slides of the presentation


Non-pool based line planning

Irene Heinrich, post-doctoral fellow (ERC project EngageS), TU Darmstadt, Germany

Slides of the presentation


REGISTRATION

Please register using the registration form.

Fingrid hakee sähkömarkkina-analyytikkoa

Haemme Strategisen verkkosuunnittelun yksikköön Helsinkiin vakituiseen työsuhteeseen

SÄHKÖMARKKINA-ANALYYTIKKOA

Fingridin Strateginen verkkosuunnittelu -yksikkö vastaa kantaverkon pitkän aikavälin suunnittelusta hiilineutraalin Suomen tarpeisiin. Vastaamme tulevaisuusvaihtoehtojen tarkastelusta, sähkön siirtokyvyn kehittämisestä sekä kansainvälisestä suunnitteluyhteistyöstä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Etsimme vahvistusta Strateginen verkkosuunnittelu -yksikön markkinamallinnustiimiin.

Sinun vastuullasi on sähkömarkkinoiden analysointi ja mallintaminen, toimintaympäristön seuranta sekä analysointimenetelmien kehittäminen. Työtä tehdään yhdessä strategisen verkkosuunnittelun tiimin ja muiden eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Voit olla urasi alkupuolella tai jo kokeneempi tekijä.

Osaamisesi ja mielenkiinnon kohteidesi mukaan vastuualueeseen voidaan sisällyttää sähköverkon pullonkaulojen hallintamenetelmien analysointia ja tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin laskentamenetelmien kehittämistä. Lisäksi pääset osallistumaan mallinnustyökalujen kehittämiseen ja integrointiin, osallistumaan kansainvälisiin sähkönsiirtoyhteyksien suunnitteluhankkeisiin sekä arvioimaan verkkoinvestointien kansantaloudellista kannattavuutta.

Tehtävässä menestyminen vaatii

 • sähkömarkkinoiden ja -järjestelmän toiminnan perusteiden teoreettista ja käytännön tuntemusta
 • mielenkiintoa ja kykyä omaksua sähkömarkkinamalleja
 • erilaisten laskentajärjestelmien monipuolista tuntemusta
 • intoa kehittää sähkömarkkinamallinnuksen ja verkkosuunnittelun työkaluja
 • tehtävään soveltuvan yliopistotason tutkinnon

Suurten tietomassojen kanssa työskentelystä, ohjelmoinnin perustaidoista, todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan osaamisesta on etua työssä. 

Arvostamme oma-aloitteisuutta, innovatiivisuutta, pitkäjänteisyyttä ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hyvä englannin kielen taito tukee sinua työssäsi.

Tarjoamme mielenkiintoisen, haastavan ja vastuullisen tehtävän osaavien asiantuntijoiden joukossa, ammatissa kehittymisen mahdollisuuden sekä kilpailukykyiset edut. Fingridin työntekijänä olet osa joukkuetta, jota yhdistää ennakkoluulottomuus, rohkeus ja avoimuus. Meillä pääset tekemään merkityksellistä työtä, kun viemme yhdessä Suomea kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää.

Liity energiseen joukkoomme kasvamaan sähkömarkkinoiden asiantuntijaksi!

Lisätietoa ja hakemuslinkki löytyvät täältä