FORS kevätseminaari 16.5.2024 

FORS:in perinteinen kevätseminaari järjestettiin Tieteiden talolla 16.5. Tällä kertaa seminaariesitykset keskittyivät operaatiotutkimuksen hyödyntämiseen terveydenhuollossa ja lääketieteessä. Seminaarin otsikko oli OR supporting the development of treatments and services in health care.  

Seuran puheenjohtaja Olli Herrala avasi seminaarin yhteenvedolla seuran viimeaikaisesta toiminnasta sekä seminaarin yhteydessä järjestetystä sääntömääräisestä vuosikokouksesta. Avauspuheenvuoron jälkeen osallistujat pääsivät vaihtamaan kuulumisia ja nauttimaan tarjoiluista ennen esityksiä. 

Ensimmäisen varsinaisen esitelmän piti yliopistonlehtori Fernando Dias Aalto-yliopistosta aiheenaan kokonaislukuoptimoinnin hyödyntäminen näennäislajien, kuten esimerkiksi eri virusmutaatioiden, tunnistamisessa. Dias esitteli ratkaisuja verkko-optimointiongelmaan, jossa tavoitteena on löytää kahden solmun välille joukko polkuja, jotka maksimoivat verkon kattavuutta ja luotettavuutta. Näiden polkujen avulla on muun muassa mahdollista mallintaa näennäislajien rakennetta. 

Seminaarin toisen esitelmän piti terveystaloustieteilijä Ellie Dillon AstraZenecalta. Dillon esitteli malleja, joita lääkeyritykset, sekä valvojat käyttävät lääkkeiden korvauspäätösten tukena. Suomessa valvojina toimivat Kela, sekä lääkkeiden hintalautakunta, jotka yhdessä tekevät päätöksen, otetaanko lääke kelakorvauksen piiriin. Lääkkeitä arvioidaan monilta eri kannoilta ja korvauspäätökseen vaikuttavat monet eri asiat. Arviointikriteereinä käytetään muun muassa kustannus-hyötyanalyysia, laatupainotettujen elinvuosien lisäystä sekä elinaika-analyysia. Kaikissa osa-alueissa käytetään analytiikkaa apuvälineenä monipuolisesti. Varsinaiseen päätökseen vaikuttavat lisäksi vertailu jo korvausten piirissä oleviin lääkkeisiin sekä mahdollisten korvausten kokonaiskustannusarvio. 

Seminaarin päätöspuheenvuorosta vastasi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tiedolla johtamisen päällikkö Yrjänä Hynninen. Hynninen kertoi esitelmässään hyvinvointialueen tieto- ja analytiikkaosaston perustamiseen liittyneistä opeista sekä haasteista johtajan näkökulmasta. Esitelmän alussa kuultiin vuonna 2023 aloittaneen hyvinvointialueen lähtötilanne, sekä millaista analytiikkaa hyvinvointialueen johto ja työntekijät haluavat saada käyttöönsä. Hynninen kertoi kattavasti osaston rekrytointitarpeista, työtavoista sekä erilaisista teknisistä ratkaisuista, joita työssä on hyödynnetty. Lopuksi Hynninen visioi, mihin hyvinvointialue voisi tulevaisuudessa hyödyntää analytiikkaa.   

Esitysten jälkeen seminaari jatkui illallisella ravintola Rodolfossa. 

Kiitokset kaikille puhujille, sekä osallistujille. 

Seminar: OR supporting the development of treatments and services in health care

Time: Thursday, May 16th, 2024, at 17:00-20:00
Venue: Tieteiden Talo (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) Hall 104.
Price: 30€ for members, free for student members (5€ with refreshments), 100€ for non-members. The participation fee is paid with the invoice received upon registration.

Register for the seminar using the registration form. Registration is a prerequisite for participation. Registration closes on 10th of May at 23:45.


The Finnish Operations Research Society organises a seminar on how operations research is applied in supporting the development of treatments and services in health care. The seminar is organised in English. Three speakers will give a presentation about the topic. We welcome you to listen to interesting presentations.

After the seminar, you have the option to continue the discussions in a nearby restaurant at your own expense.

PROGRAMME (Times are flexible)

 • 17:00 Opening Words and Refreshments
 • 17:30 Fernando Dias: Inexact Flow Decomposition in Quasispecies Network via Integer Linear Programming
 • 18:10 Ellie Dillon: How mathematical models are used in the availability and reimbursement of pharmaceutical drugs in Finland and abroad
 • 18:50 Yrjänä Hynninen: Unlocking Value – Insights and Strategies from Establishing a Data and Analytics Unit
 • 19:30 Transition to dinner

SPEAKERS

Unlocking Value – Insights and Strategies from Establishing a Data and Analytics Unit

Yrjänä Hynninen

Chief Data Officer in Western Uusimaa Wellbeing Services County


Inexact Flow Decomposition in Quasispecies Network via Integer Linear Programming

Fernando Diaz

University Teacher in Aalto University


How mathematical models are used in the availability and reimbursement of pharmaceutical drugs in Finland and abroad

Ellie Dillon

Nordic Health Economist in AstraZeneca


REGISTRATION

Please register using the registration form.

Vuoden 2024 johtokunta esittäytyy

Puheenjohtaja Olli Herrala

Olen neljättä vuotta väitöskirjatutkijana Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella, väitöskirjani käsittelee päätöksenteko-optimointia epävarmuuksien ja/tai kilpailun vallitessa, pääasiallisina sovelluskohteina energia- ja ympäristöaiheiset ongelmat. FORSin toiminnasta ensimmäinen muisto taitaa olla 2019 syysseminaari juurikin ympäristöpäätöksenteosta. Viime vuonna toimin seuran rahastonhoitajana ja tänä vuonna päädyin puheenjohtajan virkaan.

Puheenjohtajakauden päällimmäisenä tavoitteena säännöllisen toiminnan pyörittämisen ohella on lisätä seuran näkyvyyttä erityisesti opiskelijoille. Itse aloitin opiskelijana Aallossa noin 10 vuotta sitten ja uskon että FORS pystyy lisäämään vasta alaan tutustuneiden opiskelijoiden yleiskuvaa siitä mitä operaatiotutkimus on ja missä kaikkialla sitä pääseekään kurssien ulkopuolella käyttämään.


Varapuheenjohtaja Topias Terho

Olen ensimmäisen vuoden väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella. Väitöskirjassani kehitän monipuolisia menetelmiä epävarmuuksia sisältäviin päätöksenteko-ongelmiin. Viimeisen vuoden aikana olen pääasiassa keskittynyt informaatiopäätösten, eli varsinaisten päätösten tueksi tuotavan informaation matemaattiseen määrittelyyn sekä hyödyntämiseen optimointiongelmissa. Koen jatko-opinnot operaatiotutkimuksen parissa motivoivaksi tavaksi yhdistää teoriaa ja käytäntöä.

FORSin jäseneksi liityin viime keväänä muiden laitoksen tohtoriopiskelijoiden innoittamana. Tänä vuonna johtokunnan jäsenenä toivon vaikuttavani positiivisesti tapahtumien sisältöön, sekä tutustuvani entistä paremmin alan osaajiin Suomessa.


Taloudenhoitaja Giovanni Misitano

Uusi rooli, uusia haasteita!

Toimintani Suomen Operaatiotutkimusseurassa lähti viime vuonna rytinällä käyntiin kun aloitin suoraan seuran puheenjohtajana. Tällä kaudella olen kuitenkin siirtynyt hieman kevyempiin taloudenhoitajan tehtäviin, ja ihan hyvästäkin syystä, nimittäin väitöskirjani on aivan loppusuoralla! Työskentelen tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopistossa monitavoiteoptimoinnin tutkimusryhmässä.

Väitöskirjassani tutkin selitettävyyden (eng. explainability) konseptia ja sen mahdollista soveltamista monitavoiteoptimoinnissa. Konsepti on tuttu selitettävän tekoälyn alalla, mutta monitavoiteoptimoinnissa se on lähes tuntematon. Optimointi mielletään usein hyvin matemaattiseksi ja sitä se onkin. Mutta jos optimointia sovelletaan monitavoiteoptimoinnissa työkaluna päätöksenteon tuessa, niin silloin ei voida unohtaa itse päätöksentekijää—eli ihmistä. Omassa tutkimuksessa keskitynkin päätöksentekijän tukemiseen monitavoiteoptimoinnissa selitettävyyden avulla. Tätä tutkimuslinjaa aion jatkaa syksyllä post-doc-tutkijana.

On suuri etuoikeus voida toimia Suomen operaatiotutkimusseuran hallituksessa ja edistää, sekä edustaa, suomalaista operaatiotutkimusta. Jos seuramme johtokunnan kokoonpanoa vertaa muihin eurooppalaisiin operaatiotutkimusseuroihin, niin olemme meidän seurassa keskimäärin paljon nuorempia, mikä on minusta hieno asia. Odotan mielenkiinnolla tulevaa vuotta ja mitä kaikkea toimintaa tulemmekaan keksimään!


Johtokunnan jäsen Eeva Vilkkumaa

Toimin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella. Tutkimukseni keskittyy matemaattisen mallien kehittämiseen ja soveltamiseen päätöksenteon tukemisessa. Viimeaikaisia sovellusalueita ovat skenaariopohjainen strategiatyö ja terveydenhuollon resurssien kustannusvaikuttava kohdentaminen. Tutkimustyön ohella olen päässyt rakentamaan mallipohjaisia ennakointi- ja päätöksentekoprosesseja kahden konsultointiyrityksen (Decision & Action Oy ja Swanlake Strategy Oy) osakkaana.

Olen saanut toimia FORSin johtokunnan jäsenenä jo yhteensä kahdeksan vuoden ajan. Johtokunnan toiminnassa mukavinta on päästä tutustumaan operaatiotutkijakollegoihin yliopisto- ja yritysmaailmasta sekä järjestää seminaareja kiinnostavista, ajankohtaisista teemoista. Operaatiotutkimusta on kuvailtu ”paremman tieteenä” (engl. ”science of better”). Tavoitteeni kuluvalle vuodelle on yhdessä muiden johtokunnan jäsenten kanssa edistää tämän mainion tieteenalan tunnettuutta maailmassa, joka kipeästi tarvitsee parempaa päätöksentekoa.


Johtokunnan jäsen Lauri Viitasaari

Toimin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella. Tutkimusaiheeni kattavat laaja-alaisesti todennäköisyysteoriaa sekä matemaattista tilastotiedettä mukaan lukien myös tekoälymallien teoreettinen tutkimus. Vaikka pääpaino tutkimuksellani on teoreettisissa tarkasteluissa, kattaa työni myös sovelletumpaa tutkimusta erityisesti lääketieteen ja taloustieteiden saralla.

FORSin johtokunnassa toimin nyt ensimmäistä vuotta ja olen innokkaasti tutustumassa uusiin ihmisiin ja Suomen operaatiotutkimuksen eturintamaan niin tutkimuslaitosten kuin yritysmaailman puolelta.


Sihteeri Jussi Leppinen

Olen neljännen vuoden väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella. Väitöskirjani käsittelee huoltotoimenpiteiden suunnittelua ja aikatauluttamista. Erityisesti pohdin sitä, millä ehdoilla järjestelmän eri osia tulisi huoltaa samanaikaisesti. FORSin toiminnasta kuulin diplomityöni ohjaajalta. Johtokunnan sihteerinä olen nyt toista vuotta.

Sihteerinä vastaan monista seuran käytännön asioista, kuten tiedottamisesta ja seuran tapahtumien käytännön järjestelyistä. Viime vuonna opin näistä asioista paljon, joten tavoitteenani tälle vuodelle on tehostaa ja selkeyttää näitä toimintoja, ja samalla monipuolistaa seuran merkitystä jäsenistölle.

Three (3) Postdoctoral researchers in Information Systems Science, Management Science, or Supply Chain Management

The Aalto University School of Business is looking for THREE (3) POSTDOCTORAL RESEARCHERS for 2 years positions. The ideal working period is from September 2024 to July 2026. Workplace is located at Otaniemi campus in Espoo, Finland. The application deadline is 31.3.2024.

Your role and goals

The positions are located at the department of Information and Service Management and the postdoctoral researchers will work in tight co-operation with the faculty. The fields of the positions are, Information Systems Science, Management Science, or Supply Chain Managements/Logistics according to the three disciplinary areas of the department. The Department appreciates an active approach to international research collaboration and business co-operation. Both are supported by our current faculty and Aalto’s multidisciplinary collaboration platforms for research and education of the Aalto University.

The department of Information and Service Management has a strong focus on empirical studies and active cooperation with companies and prestigious universities. Most of our projects have both national and international partners, and the results of our research are targeted at top tier academic journals. The research is broadly divided into three disciplines: information systems science, management science and logistics, with topics including but not limited to digital service development, service networks, behavioral decision making, data science, and (sustainable) supply chain management. Our department composes more than 50 employees from all over the world with diverse backgrounds.

Your experience and ambitions  

We are looking for applicants who are completing, or have completed within the past four years, their doctoral studies in a relevant field of study (e.g., supply chain management, logistics, information systems science or management science). The applicants should have demonstrated the ability to conduct research independently and the potential or ability to publish in high-quality scholarly journals. The positions require fluent skills in the English language. An ideal candidate has a background in either analytics/management science, supply chain management/logistics or information systems and respectively interest in doing research on projects and topics found here: https://www.aalto.fi/en/department-of-information-and-service-management. The position is associated with a teaching load that is a maximum (25) % of yearly working time (in research related topics).

Salary and benefits

The salary is based on the salary system used at Aalto University and Aalto University provides health care and retirement benefits. Finland is a great and safe environment, offering many excellent state-subsidized services, including affordable day care and free schools, which are consistently ranked among the best in the world.

Application instructions and more information

Defence of Thesis in Management Science, Lauri Neuvonen, DI

The doctoral thesis of Lauri Neuvonen, DI, “Supporting decision making in complex multiobjective problems: Practical tools and experiences from the healthcare context.”  will be publicly examined at the Aalto University School of Business on Friday, February 23, 2024.

In many countries, healthcare organizations face increasing pressure for providing more services while also suffering from lack of ressources, both problems exacerbated by aging populations. This development highlights the importance of resource efficiency. At the same time healthcare decisions often have to take into account multiple, potentially conflicting objectives, such as maximizing health benefits and minimizing resource use, and complex interactions between parts of the system. These overlapping requirements make them a challenging and, on the other hand, an interesting application area for multiobjective optimization tools. Multiobjective optimization is a methodology that helps in finding high performing decision recommendations in situations where several, potentially conflicting objectives are pursued. Recent developments in both computing power and algorithms have made such tools viable in supporting decision making related to healthcare problems of practical scope.

This Dissertation develops multiobjective optimization approaches and explores their use in three practical healthcare decision making problems: i) mitigating the impacts of the COVID-19 epidemic, ii) improving the efficiency of the Finnish colorectal cancer screening program, and iii) designing a hospital network for carrying out hip and knee replacement surgeries. These approaches help accommodate uncertainties affecting the performance of the found solutions. They also accommodate hidden or partial information about the decision-maker’s preferences. The overall focus in the approaches is on modeling the problem setting in high enough accuracy for the solutions to provide practical insights, while also being able to leverage multiobjective optimization techniques in finding the most promising solutions.

The contributions of this Dissertation are two-fold: First, it presents multiobjective optimization approaches, supported by other analytical techniques, that can be used to develop decision recommendations for real-life, complex healthcare decision making problems. These approaches help generate insights that would have been difficult to obtain without the use of model-based tools. A second, more general contribution of the Dissertation is the demonstration of the usability, challenges, and benefits of multiobjective optimization in supporting decision making in the field of healthcare.

More information about the defence

Väitös Liikkeenjohdon systeemit aineesta, Lauri Neuvonen, DI

DI Lauri Neuvosen Liikkeenjohdon Systeemit aineen väitöskirja “Supporting decision making in complex multiobjective problems: Practical tools and experiences from the healthcare context.”  tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 23.2.2024.

Väitöstilaisuus alkaa klo 12.00 Kauppakorkeakoululla, os. Ekonominaukio 1, Espoo (sali U006).

Useiden valtioiden terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu kasvavaa painetta tarjota enemmän palveluita vähemmillä resursseilla. Tämä on tilanne myös Suomessa. Tätä painetta vahvistavat muun muassa väestön ikääntyminen ja elinajanodotteen kasvu. Kyseinen kehitys korostaa resurssitehokkuuden roolia terveydenhuoltojärjestelmän kestävyydessä. Terveydenhuoltopäätöksissä täytyy usein huomioida myös useita ristiriitaisia tavoitteita, kuten terveyshyötyjen kasvattamista ja resurssien käytön minimoimista, sekä monimutkaisia vuorovaikutuksia järjestelmän eri osien välillä. Nämä vaatimukset tekevät terveydenhuoltoalasta haastavan ja samalla mielenkiintoisen kohteen monitavoiteoptimoinnin hyödyntämiselle osana päätöksenteon tukemista. Monitavoiteoptimointi on menetelmä, jolla voidaan etsiä parhaita päätössuosituksia tilanteissa, joissa on useita, mahdollisesti ristiriitaisiakin tavoitteita. Viimeaikainen kehitys sekä laskentatehossa että algoritmeissa on tehnyt monitavoiteoptimoinnista käyttökelpoisen työkalun realistisen kokoluokan ongelmien ratkomiseen.

Tässä väitöskirjassa kehitetään monitavoiteoptimoinnin työkaluja ja tutkitaan niiden soveltamista kolmen käytännön ongelman ratkaisemiseen: i) COVID-19-epidemian hallitsemiseen, ii) suomalaisen suolistosyöpien seulontaohjelman tehokkuuden parantamiseen sekä iii) sairaalaverkon suunnitteluun polvi- ja lonkkanivelleikkauksia varten. Kehitetyt mallinnusratkaisut auttavat käsittelemään löydettyjen päätössuositusten toimivuuteen liittyviä epävarmuuksia. Ne myös auttavat käsittelemään päätöksentekijän tavoitteiden painotukseen liittyvää epätarkkuutta. Tutkimuksen painopiste on ongelmien tarpeeksi tarkassa mallintamisessa niin, että päätössuositukset ja mallin avulla tehdyt havainnot ovat käytännön kannalta hyödyllisiä, ja että samalla voidaan hyödyntää monitavoiteoptimointia parhaiden ratkaisukandidaattien tunnistamisessa.

Tämän väitöskirjan panos kirjallisuuteen on kahtalainen. Ensinnäkin väitöskirja esittelee monitavoiteoptimointiin perustuvia mallinnusratkaisuja, joita voidaan käyttää todellisten terveydenhuollon monimutkaisten järjestelmätason ongelmien ratkaisemiseen. Nämä mallinnusratkaisut auttavat tekemään havaintoja, joita olisi vaikea tehdä ilman mallinnuksen hyödyntämistä. Toinen, yleisemmän tason panos syntyy monitavoiteoptimointiin perustuvien lähestymistapojen käytettävyyden, hyötyjen ja haasteiden esittelystä ja havainnollistamisesta terveydenhuoltojärjestelmään liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Lisätietoa väitöstilaisuudesta

Recruitment: Post-Doctoral Researcher, Faculty of Information Technology, University of Jyväskylä

We are recruiting a post-doctoral researcher for 1-3 years to work at the Faculty of Information Technology (https://www.jyu.fi/en/it), University of Jyvaskyla (https://www.jyu.fi/en) in Finland as a member of the Multiobjective Optimization Group (http://www.mit.jyu.fi/optgroup) in close collaboration with the JYU.Well community https://www.jyu.fi/en/research/jyuwell-school-of-wellbeing/jyuwell-research-spearheads/jyuwell-profiling-area-2023-2028. The application deadline is February 21, 2024.

For more information, see

Applications are to be submitted via the online application system (links to the application system are at the top of the above-mentioned webpages).


The focus of the recruited post-doctoral researcher will be devoted to applications of wellbeing with the help of methods of multiobjective optimization and decision analytics. An example of our publications giving an example of the field is https://doi.org/10.1080/07853890.2021.2024876. If you are recruited in this postdoctoral position, you will have excellent collaboration networks with both experts in the Multiobjective Optimization Group and the JYU.Well community and access to e.g. various types of data. Our mission is not only to understand data and make forecasts based on data but make optimized recommendations and decisions based on the data. In making good decisions, we take multiple conflicting objective functions into account simultaneously – thus we support a decision maker or decision makers in finding the best balance among the conflicting objective functions by augmenting data with domain expertise of decision makers. This is a unique opportunity to work with problems that really matter.

We welcome new, talented members to the Multiobjective Optimization Group. The Group works on multiobjective optimization as well as decision/prescriptive analytics and data-driven/data-enabled optimization. We develop methods for supporting decision making in the presence of multiple conflicting objective functions. Therefore, knowledge of multiobjective optimization is required. To be a bit more specific, the group develops methods as well as software and works with various applications of multiobjective optimization. We specialize on interactive multiobjective optimization methods (both scalarization-based and evolutionary methods and their hybrids). We are interested in supporting a single decision maker as well as groups of decision makers. We also develop visualizations and apply artificial intelligence, machine learning tools and explainability as a part of the decision support processes. We are developing an open source software framework DESDEO for interactive multiobjective optimization methods (desdeo.it.jyu.fi). Furthermore, we are actively involved in a thematic research area called Decision Analytics utilizing Causal Models and Multiobjective Optimization (DEMO, jyu.fi/demo) where the objective is to support data-driven decision making. The open position is connected to this – developing tools for data-driven or data-enabled decision support with e.g. wellbeing, health and rehabilitation as examples of applications.

The postdoctoral researcher’s duties focus on internationally high-level research in the focus areas of the JYU.Well profiling area 2023-2028 | University of Jyväskylä. The duties include supporting the interdisciplinary development of wellbeing research and activities, and participating in acquiring external funding. The postdoctoral researcher is also expected to participate in societal interaction together with the JYU.Well research community, supervising students and in teaching within their own areas of expertise. The amount of teaching duties is rather small. Rather recently graduated researchers with a doctoral degree relevant to these areas are most welcome to apply! For more, see the call for applications.


For information about application guidelines and a link to the electronic application system, see https://ats.talentadore.com/apply/postdoctoral-researcher-jyu-well/8RboLr

Please, forward this announcement to those who might be interested in the positions. Do not hesitate to contact me if you have questions!

With best regards, Kaisa Miettinen

Seminaari Optimoinnista teollisuudessa 7.11.2023


Ajankohta: Tiistaina 7.11.2023 klo 17:00-20:00
Paikka: Tieteiden Talo (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) Sali 505
Hinta: 30€ seuran jäseniltä, 100€ ei-jäseniltä, ilmainen opiskelijajäseniltä (5€ virvokkeilla). Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tohtorinkoulutusverkosto maksaa jäsentensä osallistumismaksun. Osallistumismaksu maksetaan rekisteröitymisen yhteydessä vastaanotetulla laskulla.
Rekisteröityminen: Tällä lomakkeella. Rekisteröityminen on osallistumisen edellytys.

Suomen Operaatiotutkimusseura ry järjestää seminaarin optimoinnista teollisuudessa. Seminaari järjestetään suomeksi. Illan aikana kuullaan kolme esitystä kolmelta optimoinnin alan ammattilaiselta.

Seminaarin jälkeen keskustelua on mahdollista jatkaa läheisessä ravintolassa omakustanteisella illallisella.

Ohjelma (tarkentuu lokakuun aikana):

 • 17:00 Seminaarin avaussanat
 • 17:15 Virvokkeita ja keskustelua
 • 17:30 Puhuja: Kaisa Miettinen
 • 18:10 Puhuja: Jussi Hakanen
 • 18:50 Puhuja: Marjut Hirvonen
 • 19:30 Päätössanat ja siirtyminen illalliselle

Puhujat:

“Parempia päätöksiä interaktiivisten monitavoiteoptimointimenetelmien avulla”

Kaisa Miettinen

Professori, Jyväskylän yliopisto

Kotisivut: http://www.mit.jyu.fi/miettine


“Optimointi osana Silon asiakasprojekteja”

Jussi Hakanen

Senior AI Scientist, Silo AI


“Uusiutuvien tuotteiden toimitusketjun optimointi päätöksenteon tukena”

Marjut Hirvonen

Specialist, Supply Chain Development, Neste


Rekisteröityminen:

Linkki rekisteröitymislomakkeeseen on tässä

Excursion to UPM

The Finnish Operations Research Society organises an excursion to UPM. Excursion is organised in English. Details of the excursion are below

 • When: Thursday, 2nd of November, at 16:30-18:00.
 • Where: Alvar Aallon katu 1, 00101 Helsinki
 • Price: Free of cost
 • Registration: Use this form. Registration closes on the 26th of October (postponed one day).

During the excursion, the employees of UPM will give presentations on how Operations Research and Machine Learning have been applied at UPM. Participants are also offered coffee and a bun.

Register fast, as there are only 25 places available for the excursion. Anyone can register, but in case registration places run out, members of the FORS are prioritised. See you at the UPM.

Questions regarding the excursion can be sent to sihteeri@operaatiotutkimus.fi. This webpage is updated in case of changes to the excursion.

Jyväskylän yliopisto hakee apulaisprofessoria

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta hakee 

APULAISPROFESSORIA (Assistant/Associate Professor, tenure track), laskennallinen tiede (erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden tekoälytutkimus) 

Haussa olevan Informaatioteknologian tiedekunnan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteisen apulaisprofessuurin on tarkoitus syventää ja monipuolistaa yhteistyötä näiden yksiköiden välillä. 

Työsuhde alkaa 1.3.2024 (tai sopimuksen mukaan). Assistant -tason tehtävä on määräaikainen 3–5 vuodeksi ja associate -tason tehtävä 5 vuodeksi. Tenure track –vakinaistamispolun tavoitteena on eteneminen toistaiseksi voimassa olevaan professorin työsuhteeseen.

Linkki hakuilmoitukseen: Apulaisprofessori (Assistant/Associate Professor, tenure track), laskennallinen tiede (erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden tekoälytutkimus) | Informaatioteknologian tiedekunta | TalentAdore – Edistyksellinen Hakijakokemus