Vuoden 2024 johtokunta esittäytyy

Puheenjohtaja Olli Herrala

Olen neljättä vuotta väitöskirjatutkijana Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella, väitöskirjani käsittelee päätöksenteko-optimointia epävarmuuksien ja/tai kilpailun vallitessa, pääasiallisina sovelluskohteina energia- ja ympäristöaiheiset ongelmat. FORSin toiminnasta ensimmäinen muisto taitaa olla 2019 syysseminaari juurikin ympäristöpäätöksenteosta. Viime vuonna toimin seuran rahastonhoitajana ja tänä vuonna päädyin puheenjohtajan virkaan.

Puheenjohtajakauden päällimmäisenä tavoitteena säännöllisen toiminnan pyörittämisen ohella on lisätä seuran näkyvyyttä erityisesti opiskelijoille. Itse aloitin opiskelijana Aallossa noin 10 vuotta sitten ja uskon että FORS pystyy lisäämään vasta alaan tutustuneiden opiskelijoiden yleiskuvaa siitä mitä operaatiotutkimus on ja missä kaikkialla sitä pääseekään kurssien ulkopuolella käyttämään.


Varapuheenjohtaja Topias Terho

Olen ensimmäisen vuoden väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella. Väitöskirjassani kehitän monipuolisia menetelmiä epävarmuuksia sisältäviin päätöksenteko-ongelmiin. Viimeisen vuoden aikana olen pääasiassa keskittynyt informaatiopäätösten, eli varsinaisten päätösten tueksi tuotavan informaation matemaattiseen määrittelyyn sekä hyödyntämiseen optimointiongelmissa. Koen jatko-opinnot operaatiotutkimuksen parissa motivoivaksi tavaksi yhdistää teoriaa ja käytäntöä.

FORSin jäseneksi liityin viime keväänä muiden laitoksen tohtoriopiskelijoiden innoittamana. Tänä vuonna johtokunnan jäsenenä toivon vaikuttavani positiivisesti tapahtumien sisältöön, sekä tutustuvani entistä paremmin alan osaajiin Suomessa.


Taloudenhoitaja Giovanni Misitano

Uusi rooli, uusia haasteita!

Toimintani Suomen Operaatiotutkimusseurassa lähti viime vuonna rytinällä käyntiin kun aloitin suoraan seuran puheenjohtajana. Tällä kaudella olen kuitenkin siirtynyt hieman kevyempiin taloudenhoitajan tehtäviin, ja ihan hyvästäkin syystä, nimittäin väitöskirjani on aivan loppusuoralla! Työskentelen tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopistossa monitavoiteoptimoinnin tutkimusryhmässä.

Väitöskirjassani tutkin selitettävyyden (eng. explainability) konseptia ja sen mahdollista soveltamista monitavoiteoptimoinnissa. Konsepti on tuttu selitettävän tekoälyn alalla, mutta monitavoiteoptimoinnissa se on lähes tuntematon. Optimointi mielletään usein hyvin matemaattiseksi ja sitä se onkin. Mutta jos optimointia sovelletaan monitavoiteoptimoinnissa työkaluna päätöksenteon tuessa, niin silloin ei voida unohtaa itse päätöksentekijää—eli ihmistä. Omassa tutkimuksessa keskitynkin päätöksentekijän tukemiseen monitavoiteoptimoinnissa selitettävyyden avulla. Tätä tutkimuslinjaa aion jatkaa syksyllä post-doc-tutkijana.

On suuri etuoikeus voida toimia Suomen operaatiotutkimusseuran hallituksessa ja edistää, sekä edustaa, suomalaista operaatiotutkimusta. Jos seuramme johtokunnan kokoonpanoa vertaa muihin eurooppalaisiin operaatiotutkimusseuroihin, niin olemme meidän seurassa keskimäärin paljon nuorempia, mikä on minusta hieno asia. Odotan mielenkiinnolla tulevaa vuotta ja mitä kaikkea toimintaa tulemmekaan keksimään!


Johtokunnan jäsen Eeva Vilkkumaa

Toimin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella. Tutkimukseni keskittyy matemaattisen mallien kehittämiseen ja soveltamiseen päätöksenteon tukemisessa. Viimeaikaisia sovellusalueita ovat skenaariopohjainen strategiatyö ja terveydenhuollon resurssien kustannusvaikuttava kohdentaminen. Tutkimustyön ohella olen päässyt rakentamaan mallipohjaisia ennakointi- ja päätöksentekoprosesseja kahden konsultointiyrityksen (Decision & Action Oy ja Swanlake Strategy Oy) osakkaana.

Olen saanut toimia FORSin johtokunnan jäsenenä jo yhteensä kahdeksan vuoden ajan. Johtokunnan toiminnassa mukavinta on päästä tutustumaan operaatiotutkijakollegoihin yliopisto- ja yritysmaailmasta sekä järjestää seminaareja kiinnostavista, ajankohtaisista teemoista. Operaatiotutkimusta on kuvailtu ”paremman tieteenä” (engl. ”science of better”). Tavoitteeni kuluvalle vuodelle on yhdessä muiden johtokunnan jäsenten kanssa edistää tämän mainion tieteenalan tunnettuutta maailmassa, joka kipeästi tarvitsee parempaa päätöksentekoa.


Johtokunnan jäsen Lauri Viitasaari

Toimin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella. Tutkimusaiheeni kattavat laaja-alaisesti todennäköisyysteoriaa sekä matemaattista tilastotiedettä mukaan lukien myös tekoälymallien teoreettinen tutkimus. Vaikka pääpaino tutkimuksellani on teoreettisissa tarkasteluissa, kattaa työni myös sovelletumpaa tutkimusta erityisesti lääketieteen ja taloustieteiden saralla.

FORSin johtokunnassa toimin nyt ensimmäistä vuotta ja olen innokkaasti tutustumassa uusiin ihmisiin ja Suomen operaatiotutkimuksen eturintamaan niin tutkimuslaitosten kuin yritysmaailman puolelta.


Sihteeri Jussi Leppinen

Olen neljännen vuoden väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella. Väitöskirjani käsittelee huoltotoimenpiteiden suunnittelua ja aikatauluttamista. Erityisesti pohdin sitä, millä ehdoilla järjestelmän eri osia tulisi huoltaa samanaikaisesti. FORSin toiminnasta kuulin diplomityöni ohjaajalta. Johtokunnan sihteerinä olen nyt toista vuotta.

Sihteerinä vastaan monista seuran käytännön asioista, kuten tiedottamisesta ja seuran tapahtumien käytännön järjestelyistä. Viime vuonna opin näistä asioista paljon, joten tavoitteenani tälle vuodelle on tehostaa ja selkeyttää näitä toimintoja, ja samalla monipuolistaa seuran merkitystä jäsenistölle.

Väitös Liikkeenjohdon systeemit aineesta, Lauri Neuvonen, DI

DI Lauri Neuvosen Liikkeenjohdon Systeemit aineen väitöskirja “Supporting decision making in complex multiobjective problems: Practical tools and experiences from the healthcare context.”  tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 23.2.2024.

Väitöstilaisuus alkaa klo 12.00 Kauppakorkeakoululla, os. Ekonominaukio 1, Espoo (sali U006).

Useiden valtioiden terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu kasvavaa painetta tarjota enemmän palveluita vähemmillä resursseilla. Tämä on tilanne myös Suomessa. Tätä painetta vahvistavat muun muassa väestön ikääntyminen ja elinajanodotteen kasvu. Kyseinen kehitys korostaa resurssitehokkuuden roolia terveydenhuoltojärjestelmän kestävyydessä. Terveydenhuoltopäätöksissä täytyy usein huomioida myös useita ristiriitaisia tavoitteita, kuten terveyshyötyjen kasvattamista ja resurssien käytön minimoimista, sekä monimutkaisia vuorovaikutuksia järjestelmän eri osien välillä. Nämä vaatimukset tekevät terveydenhuoltoalasta haastavan ja samalla mielenkiintoisen kohteen monitavoiteoptimoinnin hyödyntämiselle osana päätöksenteon tukemista. Monitavoiteoptimointi on menetelmä, jolla voidaan etsiä parhaita päätössuosituksia tilanteissa, joissa on useita, mahdollisesti ristiriitaisiakin tavoitteita. Viimeaikainen kehitys sekä laskentatehossa että algoritmeissa on tehnyt monitavoiteoptimoinnista käyttökelpoisen työkalun realistisen kokoluokan ongelmien ratkomiseen.

Tässä väitöskirjassa kehitetään monitavoiteoptimoinnin työkaluja ja tutkitaan niiden soveltamista kolmen käytännön ongelman ratkaisemiseen: i) COVID-19-epidemian hallitsemiseen, ii) suomalaisen suolistosyöpien seulontaohjelman tehokkuuden parantamiseen sekä iii) sairaalaverkon suunnitteluun polvi- ja lonkkanivelleikkauksia varten. Kehitetyt mallinnusratkaisut auttavat käsittelemään löydettyjen päätössuositusten toimivuuteen liittyviä epävarmuuksia. Ne myös auttavat käsittelemään päätöksentekijän tavoitteiden painotukseen liittyvää epätarkkuutta. Tutkimuksen painopiste on ongelmien tarpeeksi tarkassa mallintamisessa niin, että päätössuositukset ja mallin avulla tehdyt havainnot ovat käytännön kannalta hyödyllisiä, ja että samalla voidaan hyödyntää monitavoiteoptimointia parhaiden ratkaisukandidaattien tunnistamisessa.

Tämän väitöskirjan panos kirjallisuuteen on kahtalainen. Ensinnäkin väitöskirja esittelee monitavoiteoptimointiin perustuvia mallinnusratkaisuja, joita voidaan käyttää todellisten terveydenhuollon monimutkaisten järjestelmätason ongelmien ratkaisemiseen. Nämä mallinnusratkaisut auttavat tekemään havaintoja, joita olisi vaikea tehdä ilman mallinnuksen hyödyntämistä. Toinen, yleisemmän tason panos syntyy monitavoiteoptimointiin perustuvien lähestymistapojen käytettävyyden, hyötyjen ja haasteiden esittelystä ja havainnollistamisesta terveydenhuoltojärjestelmään liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Lisätietoa väitöstilaisuudesta

FORS50-konferenssi lähestyy

Kirjoittaja on Giovanni Misitano, väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta. Giovanni toimii tällä hetkellä Suomen Operaatiotutkimusseuran hallituksen puheenjohtajana. 

Kun sain ensimmäisen kerran ajatuksen lähteä seuran toimintaan mukaan, suunnitelmiini ei kuulunut puheenjohtajan pestin vastaanotto. Niin siinä kuitenkin sitten kävi, että viime vuosikokouksessa päädyin nostamaan käden pystyyn, kun seuraavan johtokunnan puheenjohtajaa valittiin. Jos väittäisin tämän olevan ensimmäinen kerta elämässäni, kun “hyppään suoraan altaan syvään päätyyn olematta täysin varma uimataidoistani”, valehtelisin melko törkeästi. Ei minulla mitään puheenjohtajuutta vastaan ollut, mutta näin uutena tekijänä, olisi minua ehkä fiksumpi ihminen istunut ensin vuoden hallituksen perusjäsenenä ennen minkään suuremman vastuutehtävän vastaanottamista. Noh, onneksi en sentään suoraan sihteeriksi lähtenyt! 

En pestiä vastaanottaessani vielä tiennyt, että seura täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Johtokunnan kanssa sitten päätettiinkin jo ensimmäisessä kokouksessa, että pitäähän tällaisen merkkipaalun kunniaksi järjestää jo hieman isommat bileet, joten aloimme valmistella kansainvälistä konferenssia. Konferenssimme kastettiin nimellä “FORS50” ja tarkoitus on kutsua paikalle operaatiotutkimusalan merkittäviä henkilöitä, niin Suomesta kuin maailmaltakin, sekä kutsua ihmisiä kertomaan omasta tutkimuksestaan abstraktien pohjalta. Konferenssin paikaksi valittiin tietenkin oma kotikuntani, Jyväskylä, tai tarkemmin, Jyväskylän yliopisto! Ja eihän allekirjoittaneella ole tietenkään mitään kokemusta konferenssien järjestämisestä ennestään. Jos jatkamme allasvertauskuvaa, niin tässä uitiin nyt syvässä päädyssä vielä keskellä allasta, kauas reunoista.  

Onneksi asioita ei tarvitse kuitenkaan tehdä täysin yksin. Johtokunta on ollut tietenkin mukana konferenssiin liittyvissä valmisteluissa sekä oma väitöskrijaohjaajani, prof. Kaisa Miettinen, on ollut erittäin antoisa tiedonlähde. Lisäksi tässä samaan aikaan, oma tutkimusryhmämme on valmistellut omaa kansainvälistä tapahtumaa kesäkuulle (DESDEO Forum), jossa olen ollut myös mukana valmisteluissa ja olen samalla oppinut tapahtumien järjestämisestä paljon. Jos yksi oppi pitäisi nostaa esille, niin se on se, että asioita ei voi koskaan valmistella liian aikaisin—byrokratia on hidas ja ruosteinen koneisto. 

Tekisi mieli lopettaa tämä kirjoitus vielä johonkin hienoon altaisiin liittyvään vertauskuvaan, kuten “syvään päätyyn kannattaa hypätä, vaikka hukkuisi”, mutta ilmaisu ei ole kovin kestävä. Joten lainaan mieluummin vuoden 2022 OR-henkilön, Mikael Collanin, ilmaisua “takki auki eteenpäin, vaikka turpaan tulisi”, jonka perusteella vastoinkäymisistä on mahdollista palautua, ja ehkä jopa oppia myös jotain uutta! Ainakin valmistelujen suhteen olemme onnistuneet, mutta lopullista onnistumista mitataan FORS50-konferenssin kannalta vasta syyskuussa, jota toivoisin mahdollisimman monen teistä tulevan seuraamaan kanssamme syksyllä Jyväskylään! 

FORS50 tapahtumasta löydät lisätietoa täältä ja abstrakti on mahdollista lähettää täällä (takaraja 2.6.2023). DESDEO Forumista löydät lisätietoa täältä 

Vuoden 2022 johtokunta esittäytyy

Vuoden 2021 vaalikokouksessa valittiin vuodelle 2022 johtokunta. Mutta ketä nämä valitut henkilöt oikein ovat ja mitä he tekevät? Annetaan heidän itse kertoa:

Tommi Ekholm (puheenjohtaja)

Toimin tutkimusprofessorina Ilmatieteen laitoksella, tutkimusaiheenani ilmastonmuutoksen hillintä. Työhöni on liittynyt erityisesti pitkän aikavälin skenaariot, energiajärjestelmän mallinnus sekä kustannustehokkaiden päästövähennysten arviointi. Tutkimusaihe on hyvin monitieteinen, sillä siinä tulee huomioida, kuinka yhteiskunta muuttuu, mitä on teknisesti mahdollista tehdä, mikä on taloudellisesti kannattavaa, sekä miten ilmasto ja ekosysteemit reagoivat ihmistoimiin. Pohjalla on kuitenkin aina kysymys ’Mitä meidän kannattaisi tehdä?’, välillä eri muodoissa esitettynä

Opiskelin aikanani OR:n ohella myös taloustiedettä, ja alat ovat mielestäni sisaruksia toisilleen. Siinä missä taloustieteilijät pohtivat asioiden yhteiskunnallista merkitystä, OR-ihmiset koittavat insinöörimäisesti ratkaista asioita. Molemmilla on geeneissä parempi päätöksenteko ja sen matemaattinen kuvaaminen, vaikka perspektiivit ovat hieman erilaisia.

Päätöksenteossa voi olla monenlaisia haasteita. Jotkut ongelmat asettuvat hyvin matemaattiseen kehikkoon ja voimme käyttää tehokkaita algoritmeja ratkaisujen optimointiin. Toisinaan on taas epäselvää ketkä päätöksiä tekevät, mitä vaihtoehtoja on olemassa ja mitä vaikutuksia niillä on. Joskus on jopa epäselvää mikä on toivottu lopputulema. Tällaisia tilanteita ei voida ratkaista algoritmi edellä, mutta hyödyntää pehmeämpiä menetelmiä ongelman jäsentämiseksi. Pelkkä mahdollisten vaikutusten kuvailu tai skenaarioanalyysi voi auttaa päätöksentekoa hahmottamaan mitä voi tapahtua ja mitä on pelissä. Tätä kautta OR antaa työkaluja monenlaisiin päätöstilanteisiin.

Antti Punkka (varapuheenjohtaja, EURO 2022-vastaava)

Opiskelin TKK:lla systistä ja toimin TKK:lla ja Aallossa eri tehtävissä vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen hain erittäin arvokasta käytännön kokemusta suunnittelupäällikön toimesta VR:llä. VR:llä kehitimme mm. monitavoiteoptimointimalleja ja niiden ratkaisemiseksi tarvittavia algoritmeja veturinkuljettajien työvuoro- ja lomasuunnitteluun. Aaltoon ja systislabraan palasin Professor of Practice -tehtävään mm. vetämään Aalto Centre for Operations Researchia ja sittemmin johtamaan EURO 2022 -konferenssin järjestämistä Suomessa.

Minua OR:ssä kiehtoo mahdollisuus hyödyntää päätöksenteon tukena kovaa dataa ja ilmiöitä kuvaavia malleja yhdessä tavoitteita, arvoja ja vaihtoehtojen ominaisuuksia kuvaavien (subjektiivisten) näkemysten ja arvioiden kanssa. Suurimmat potkut saan, kun operaatiotutkimuksen menetelmin onnistutaan lisäämään organisaation ymmärrystä haasteistaan, mallinnuksellista tukea kaipaavista päätöstilanteistaan ja/tai tietotarpeestaan ja loppujen lopuksi onnistutaan parantamaan yrityksen tai muun organisaation palveluita tai niiden kustannustehokkuutta.

Aira Hast

Olen aina pitänyt matematiikasta ja niinpä päädyinkin aikanaan opiskelemaan systeemi- ja operaatiotutkimusta. Valmistuin diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta keväällä 2011. Diplomityötä tehdessä pääsin rakentamaan optimointimallia ja tutkimaan päästövähennystoimien riskejä ja kustannustehokkuutta. Jatko-opintoni tein kuitenkin energiatekniikan alalta ja väittelin 2017 aiheesta Towards effective climate change mitigation: viewpoints of cost efficiency, uncertainty and consumer choice. Vuodesta 2019 lähtien olen työskennellyt Tilastokeskuksessa yliaktuaarina energiatilastojen parissa.

FORSin johtokunnassa olen toiminut reilun vuoden. Operaatiotutkimuksessa minua kiehtoo sen monipuolisuus ja laajat soveltamismahdollisuudet, sillä operaatiotutkimus antaa työkaluja hyvin erilaistenkin ongelmien ratkaisemiseen ja ilmiöiden kuvaamiseen. Operaatiotutkimuksen oppeja, kuten optimointia, olen päässyt hyödyntämään matemaattisten mallien kehittämisessä ja myös tilastotieteen menetelmien tuntemus on osoittautunut hyödylliseksi.

Matti Vuorinen

Opiskelin pääaineenani systeemianalyysia ja operaatiotutkimusta Teknillisessä korkeakoulussa. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yli 10 vuotta rakentaen optimointimalleja sähköntuotantoon, optimaalisten tuotantosyklien mallintamiseen, teollisuuden lopputuotteiden kuljetukseen ja muihin toimitusketjun tehokkuuteen liittyviin ongelmiin. Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten liiketoiminnan ongelmia ja päätöksentekoa voidaan tehostaa käytännönläheisillä matemaattisilla malleilla.

Jussi Leppinen (taloudenhoitaja)

Olen toisen vuoden tohtorikoulutettava Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella Aalto yliopistossa. Pääaineeni opiskeluissani on operaatiotutkimus, jonka parissa aloitin maisterivaiheessa syksyllä 2018. Väitöskirjatutkimukseni keskeisimpänä tutkimuskohteenani on monikomponenttijärjestelmien kunnossapito, johon liittyy paljon päätöksentekoa.

Oleellinen kysymys on esimerkiksi se, milloin mikäkin järjestelmän komponenteista tulisi huoltaa. Järjestelmää ja siihen liittyvää päätöksentekoa voidaan kuvata matemaattisella mallilla. Tätä mallia optimoimalla voidaan löytää kaikkien huoltoaikataulujen joukosta myös niitä aikatauluja, jotka ovat selvästi muita parempia esimerkiksi rahallisessa mielessä. Huoltoaikatauluja voi verrata keskenään esimerkiksi simuloimalla.

Tutkimukseni on ajankohtaista. Yhteiskunta ja sen järjestelmät teknistyvät, jonka seurauksena järjestelmän eri osien kuntoa voidaan tarkkailla esimerkiksi jatkuva-aikaisesti. Kunnossapidon aikataulutusmallien avulla voidaan esimerkiksi määritellä, kuinka suuri lisäarvo järjestelmän jatkuvasta tarkkailusta voidaan saada. Koen motivoivana sen, että hyödynnän operaatiotutkimusta käytännön ongelmissa. Lisäksi operaatiotutkimuksessa minua kiinnostaa sekä sen matemaattisuus että siinä tarvittava luovuus, joka on hyödyllistä, kun yhdistetään käytännön ongelma, matematiikka ja ratkaisumenetelmä toimivaksi malliksi.

Riku Tapper

Olen toiminut Posti Groupilla eri kehitys- ja johtamisrooleissa viimeiset 6 vuotta. Tällä hetkellä vastaan jaetuista alustoista ja työkaluista, joita käytetään läpi koko organisaation liiketoiminnan kehittäiseksi dataa hyödyntämällä ja uusia ratkaisuja rakentamalla. Akateeminen taustani on operaatiotutkimuksessa ja olen Aalto-yliopiston systeemianalyysin laboratorion alumni.

Lauri Neuvonen (sihteeri)

Teen tällä hetkellä jatko-opintoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Väitöskirjassani tutkin operaatiotutkimuksen työkalujen käyttöä haastavien monitavoitteisten päätösongelmien ratkaisussa hyvin käytännönläheisellä otteella. Väitöskirjaprojektit ovat kaikki terveydenhuollon alueelta: syöpäseulonnan optimointia, epidemian hallintaa sekä sairaalaverkon optimointia.

Jatko-opintojen pariin minut ajoi pikkuhiljaa näkemys siitä, ettei analytiikkaa käytetä vielä kovinkaan tehokkaasti parempien päätösten tekemiseen, ja parempia päätöksiä haluan edistää myös jatko-opintojen jälkeen.  Taustani on pääosin energia-alalta mm. 6 vuotta liikkeenjohdon konsulttina ja sitä ennen erilaisia tehtäviä ydinvoimaalan simulaatiomallinnuksesta aurinkokennojen tutkimukseen. DI-opintoni tein TKK:lla energiateknologiat pääaineenani. FORS:ssa olen toiminut sihteerinä vuodesta 2018 alkaen.

EURO 2022 lähestyy

FORS, Suomi ja Aalto-yliopiston kampus ovat maailman OR-valokeilassa ensi kesänä FORSin järjestäessä Euroopan suurimman operaatiotutkimuksen tapahtuman, EURO-konferenssin, 3.-6.7.2022!

Ai mitä siellä tapahtuu? Ohjelman ydin on osallistujien pitämät noin 20 minuutin esitelmät, joita viimeaikaisissa EURO-konferensseissa on ollut noin 2000. Esitelmiä onkin käynnissä samanaikaisesti kymmeniä. Näiden esitelmien lisäksi konferenssissa kuullaan 15 kutsutun puhujan plenary- ja keynote-esitykset. Ohjelmaa täydentävät illanvietot sekä upouudessa Pikku-Finlandiassa järjestettävä konferenssi-illallinen. Konferenssiohjelmasta saa hyvän käsityksen konferenssin verkkosivuiltahttps://euro2022espoo.com/ .

Konferenssin järjestäminen on valtava ponnistus. Konferenssin järjestämisestä kilpailevat halukkaat EUROn kansalliset jäsenseurat, ja kilpailuun osallistuakseen on valmisteltava hakemus. Hakemuksen valmistelun aloitimme silloisen FORSin puheenjohtajan Juuso Liesiön kanssa syksyllä 2018, ja vuoden 2022 konferenssin järjestäjäksi meidät valittiin tiukan äänestyksen jälkeen Dublinin EURO-konferenssin yhteydessä järjestetyssä EUROn jäsenseurojen kokouksessa juhannussunnuntaina 2019. Toisena ehdokkaana oli Wien, jonka voitimme uusintaäänestyksen jälkeen äänin 13-12. 

Syksystä 2019 suunnittelua ja järjesteltävää onkin sitten riittänyt odotettua enemmän. Mieleeni ei esimerkiksi tullut, että illallispaikaksi varattu Finlandia-talo menisi remonttiin juuri konferenssin kynnyksellä, päätyisimme yhteistyöhön irlantilaisen konferenssijärjestäjäfirman kanssa, tai että käyttäisin päivätolkulla tuskanhikistä aikaa FORSin ALV-vapauden saamiseen. Tai että tulisi tuollainen pandemia. Tai että istuisin Setä Koposen kanssa Olarin panimolla neuvottelemassa konferenssin avajaisjuhlien juomatarjoiluista. Järjestelyt ovat kuitenkin edenneet hyvinkin suunnitellusti ja onneksi tätä suunnittelutyötä on saanut tehdä loistavien kollegoiden kanssa. Erityiskiitokset jo tässä vaiheessa käsilleni ja aivoilleni Juuso Liesiölle ja Eeva Vilkkumaalle.

EURO-konferenssit kiinnostavat OR- ja analytiikkatutkijoita ympäri maailman: tätä tekstiä kirjoitettaessa esitelmätiivistelmiä on lähetetty 60 eri maasta. Tutkijoiden lisäksi konferenssiin osallistuu myös paljon yritysten edustajia. Olen itsekin osallistunut EURO-konferenssiin yrityksen edustajana 2015 ja 2016. 

Voinkin vilpittömästi suositella Making an Impact -streamia OR:n ja analytiikan soveltajille; esimerkiksi muiden kokemukset optimointi- tai muiden päätöstukimallien jalkauttamisesta ovat olleet erittäin arvokkaita. EURO-konferenssit tarjoavatkin loistavat kansainväliset verkostoitumispuitteet sekä OR-tutkijoille että soveltajille. OR:n ja analytiikan huippuosaajia tavoittelevien organisaatioiden ei kannata myöskään unohtaa rekrytointimahdollisuuksia – suuri osa osallistujista on jatko-opiskelijoita, joita tavoittaa konferenssissa helposti esimerkiksi sponsorointipaketteihin kuuluvalla näyttelypaikalla.

Ja HEI – mukaan ehtii vielä! Esitelmätiivistelmiä otetaan vastaan pe 25.3. saakka, ilmoittautuminen on mahdollista vielä paikan päällä konferenssissakin ja sponsorointipakettejakin on vielä jäljellä! Kaiken tarpeellisen tiedon löydät konferenssin verkkosivuilta https://euro2022espoo.com/ .

Tavataan Otaniemessä ensi heinäkuussa!

Antti Punkka

EURO 2022 -konferenssin järjestelytoimikunnan pj

Jäsenkyselyn tuloksia

Vähän aikaa sitten pyysimme vastauksia jäsenkyselyymme, jonka tarkoituksena oli kartoittaa jäsenistön toiveita etenkin viestinnän ja toiminnan suhteen. Saimme yhteensä 36 vastausta ja moni näistä oli jaksanut myös kirjoitella tarkemmin ajatuksistaan. Kiitos vastauksista! Tässä kirjoituksessa käymme läpi pääkohtia palautteesta. Lopusta löytyvät myös tulokset monivalintakysymyksistä.

Ruusut

Vastaajat vaikuttivat olevan pääosin tyytyväisiä FORS:n normaalien vuosien toimintaan, johon on kuulunut 2 seminaaria sekä jonkin verran kirjoituksia ja mm. rekrytointeihin liittyvää viestintää. Seminaarit saivatkin paljon kiitosta osakseen. Niiden järjestäminen varmasti jatkuukin tilanteen normalisoituessa. Myös seminaarien hinnoittelu on kaikesta päätelleen ollut varsin sopivaa.

Risut

Muutama selkeä kehityskohde löytyi myös. Ehkäpä tärkeimpänä oli huomio siitä, että FORS:n toiminta on ollut varsin pääkaupunkipainoitteista, mikä näkyy sekä seminaarien pitopaikoissa että johtokunnan kokoonpanossa. Koronaepidemia on kaikesta kurjuudestaan huolimatta auttanut tätä hieman kun etäyhteyksien käytöstä on tullut normaalimpaa

Toinen varsin selkeä viesti oli se, että FORS voisi aktivoitua jäsenten välisen yhteyden vahvistamisessa. Mahdollisesti hyvin toimivaksi kanavaksi nousi seminaarien lisäksi etenkin LinkedIn, jota suuri osa vastanneista seuraa ammatillisessa mielessä. Tässä myös INFORS-blogilla voisi olla roolinsa, etenkin jos jäsenistö aktivoituu sinne kirjoittamaan!

Toiveet

Myös excursioita ja vapaamuotoisempaa ihmisten tapaamista on kaivattu, mikä varmasti korostuu nyt seminaarien oltua etäpainoitteisia.

Toiveena esitettiin myös tietynlaisen “sivistystyön” tekeminen niin yritysten kuin suuren yleisönkin suuntaan.

Mitä siis voisimme tehdä?

Vastausten perusteella on muutama toimenpide / toimintatapa, joihin panostamalla voisimme saada paljon aikaan:

  • Lisää panostusta LinkedIniin viestintäkanavana
  • Mahdolliset kevyemmät vapaamuotoiset tapahtumat seminaarien lisäksi
  • Ihmisten rekrytointi johtokuntaan pk-seudun ulkopuolelta
  • Etäyhteyksien laajempi hyödyntäminen

Mitä sinä voit tehdä?

  • Järjestä excursio työpaikallesi: Vierailun ei tarvitse olla hurjan raskas ja pääpaino voi olla ihmisten tapaamisessa. Johtokunta auttaa mielellään järjestelyissä.
  • Kirjoita omasta työstäsi case INFORS-blogiin (ota yhteys sihteeriin niin hoidetaan käytännön toteutus)
  • Käytä aktiivisesti LinkedIn-ryhmäämme: kysy apua ongelmaasi, kerro avoimista työpaikoista, etsi töitä, jaa mielenkiintoisia artikkeleita tai havaintoja OR-kentältä.
  • Tule mukaan johtokuntaan

Kaikkeen yllämainittuun voit saada esim. viestintätukea johtokunnalta.

Jos nämä herättävät jatkoajatuksia, kirjoita kommentteihin!

EURO 2022 Espoo – ensimmäinen kutsu papereille

Seuramme järjestämä EURO 2022 -konferenssi lähestyy ja nyt on aika avata puhujailmoittautuminen. Alta löydät virallisen kutsun. Konferenssin järjestetään 3-6.7.2022 Aalto-yliopiston kampuksella Espoossa. Viralliset nettisivut löydät osoitteesta http://www.euro2022espoo.com/ .

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS
=======================================
We have the great pleasure of inviting you to take part in the 32nd EURO Conference to be organized in Espoo, Finland on 3-6 July, 2022.
 
The Scientific and Organization Committees, chaired by Dolores Romero Morales and Antti Punkka, along with Juuso Liesiö and Eeva Vilkkumaa, are preparing a conference to remember.
 
EURO 32nd Conference will be an excellent opportunity for the OR community to get together again in a pleasant atmosphere, and we are looking forward to meeting you in Espoo next summer!
 
 
PLENARY, KEYNOTE & TUTORIAL SPEAKERS:
=====================================
The scientific program will include outstanding plenary, keynote and tutorial talks. Please follow the Conference website www.euro2022espoo.com for more detailed information.
 
 
CALL FOR PAPERS AND SESSIONS:
=============================
Researchers, academics, practitioners, and students interested in any branch of Operational Research, mathematical modelling or economic analysis are invited to submit abstracts or organize sessions.
 
Invited and contributed papers will be organized in parallel sessions. In general, sessions are part of the Conference streams, and streams are grouped in different areas. The list of areas and streams is available at www.euro2022espoo.com.
 
No participant can present more than one paper at the Conference.
 
Abstract submission system will be available online on 29 October, via the Conference website www.euro2022espoo.com.
 
Abstracts: max. 1500 characters; submission deadline: March 4, 2022.
 
Researchers who wish to organize a stream or an invited session or contribute with a paper within an invited session should contact a PC member of the corresponding area.
 
 
IMPORTANT DATES:
================
Abstracts:
        Abstract submission start: Friday, October 29, 2022
        Abstract submission deadline: Friday, March 4, 2022

Idea Operaatiotutkimuksen ja Analytiikan opetukseen – realismia ja tunnetta omakohtaisuuden avulla

Kehittelen tässä tekstissä Operaatiotutkimuksen ja Analytiikan opetukseen liittyvää ideaa, joka on hautunut mielessäni jo aika pitkään. Oikeastaan siitä asti kun olin kurssiassistenttina, mistä on kohta kymmenen vuotta. Sittemmin olen valmistunut tekniikan tohtoriksi, viettänyt muutaman vuoden teollisuuden puolella, ja palannut taas yliopistotyöhön Aalto-yliopistoon tutkijatohtoriksi 60% aika-allokaatiolla. (Merkittävä osa missiotani on rakentaa siltoja teorian ja käytännön välillä.)

Uskon, että operaatiotutkimuksen ja analytiikan opetuksessa kannattaisi hyödyntää ns. omakohtaisia esimerkkiongelmia.

Tarkoitan ongelmia kuten ”kurssin kehittämistä tukevan palautteen kerääminen” tai ”kotitalouden ruokamenojen järkevöittäminen”. Esimerkiksi luennolla tai harjoitustöissä voitaisiin ideoida, miten kurssin palautteen keräämisen voi tehdä monikriteerisen arvioinnin avulla, mitä kriteereitä olisi hyvä käyttää jne. Sitten oppilaat voisivat kokemusasiantuntijoina antaa näkemyksiään monikriteeriseen kyselyyn, jota opettaja hyödyntäisi kurssin kehittämisessä. Ruokamenojen kohdalla puolestaan voisi harjoitella esimerkiksi luokittelua, excelin käyttöä ja visualisointia. Lisäksi voitaisiin vaikkapa tutkailla mieltymyksiä koskien rahan käyttöä, ja tunnistaa sille vaihtoehtoisia käyttökohteita.

Omakohtaisten esimerkkiongelmien kautta opetukseen ja opiskeluun voisi saada entistä enemmän realismia ja tunnetta.

Realismia olisi esimerkiksi se, että pitää keksiä mistä tai miten ongelman analyysin edellyttämän datan saa kerättyä. Tai sen arviointi, että onko sovelluskohde riittävän kiinnostava, jotta sitä ylipäätään on mielekästä analysoida formaalisti.

Omakohtaiset ongelmat auttavat myös havainnollistamaan kontekstisidonnaisuutta, joka on keskeistä esimerkiksi analyysin rajausten kannalta. Keinotekoiset (oppikirjaongelmat) helposti rajataan analyysimetodin ehdoilla, mikä syö realismia. Sen sijaan omakohtaisten ongelmien kohdalla tehtävän asettajalla on suuremmalla todennäköisyydellä motivaatiota ja riittävästi asiantuntemusta tehdä rajaus, joka oikeasti palvelee kokonaisvaltaista ongelmanratkaisua ja kehittämistä.

Tunnetta havainnollistaa esimerkiksi aavistus ”tässä kohtaa laskelmissa on jotain merkillistä tai outoa”, jonka analysoija, mallintaja tms voi saada tilanteesta riippuen innostuksen tai ahdistuksen siivittämänä. Tämänkaltainen aavistus usein johtaa hyödylliseen oivallukseen koskien laskelmien kehittämistä. Ongelman tuntemus edesauttaa sitä, että tunnesignaali on merkityksellinen. Esimerkiksi laskelmien realistisuuden oudoksuminen juontuu kyvystä verrata niitä tosimaailmaan.

Uskoisin, että tunnetta on hyvällä tavalla pelissä enemmän, jos analysoija välittää analyysin kohteesta.
Kontrastina välittämiselle etenkin hälläväliä asenne voi olla kohtalokas, mitä tulee esimerkiksi kriittiseen ajatteluun tai opitun muistamiseen.

Käytännössä omakohtaisia esimerkkiongelmia voi tuoda opetukseen monella tavalla. Ensinnäkin opettaja voi luennoissaan hyödyntää esimerkkiongelmia, jotka ovat hänelle ja/tai osalle kuulijoista omakohtaisia, ja muille helposti samaistuttavia. Toinen vaihtoehto on hyödyntää omakohtaisia esimerkkiongelmia pohdintatehtävissä osana luentoja tai viikottaisten harjoitusten yhteydessä. Kolmas, enemmän valmistelua vaativa vaihtoehto, on harjoitustöiden rakentaminen omakohtaisten esimerkkiongelmien ympärille.

Parhaassa tapauksessa ongelman omakohtaisuus opiskelijalle ei syntyisi pelkästä temaattisesti yhteydestä hänen elämäänsä, vaan ongelman tarkempi määritys ja analyysissä hyödynnettävä data olisivat peräisin hänen omasta elämästään. Näin ollen ei olisi lainkaan mahdotonta, että huolellisesti tehdyn analyysin tulos jopa muuttaisi toimintaa kohti parempaa.

Voi olla, että kestää hetki, ennen kuin konseptin saa rokkaamaan. Kannattanee kuitenkin yrittää, sillä operaatiotutkimuksen ja analytiikan menetelmistä moni on tarkoitettu käyttöä varten; ei pelkästään ihailtavaksi.

Omakohtaisuuden kautta voisimme uskoakseni antaa lisäsysäyksen käytännön soveltamisen valmiuksien kehittymiselle.

Lisäinspiraatiota:

Itse olen tässä tekstissä kerrotun suuntaista kokeillut oppilaiden kanssa juurikin kurssipalautteeseen liittyen. Aiheesta kirjoittamani artikkelin “Collecting actionable and value-focused feedback using multi-criteria evaluation — a procedure and an application” käsikirjoitus on löydettävissä täältä.

Useassa lähteessä käsitellään mallien soveltamista arkisessa ongelmanratkaisussa, ja jopa oman elämäfilosofian kehittämisessä. Esimerkkeinä kirja “Algorithms to Live By” ja LessWrong sivusto.

ClimateUniversityn videossa FORS kunniapuheenjohtaja Raimo P. Hämäläinen käsittelee Ladder Of Inference teoriaa omakohtaisen esimerkin kautta.

LeanLife blogissa KTT Tommi Pajala ja hänen vaimonsa Sonja Rajala soveltavat mm. laskentamenetelmiä sekä johtamisoppeja omaan kotitalouteensa.

Omakohtaisia esimerkkejä voi analysoida myös olemassaolevien mallinnustyökalujen kuten hiilijalanjälki-laskurin avulla.

Ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin?

TkT Tommi Ekholm
Tutkimusprofessori (ilmastonmuutoksen hillintä), Ilmatieteen laitos

Voiko operaatiotutkimuksen menetelmillä ratkoa viheliäisiä ongelmia (wicked problems)? Horst Rittel esitteli vuonna 1967 tämän käsitteen, joka tarkoittaa useita ristiriitaisia tavoitteita ja päätöksentekijöitä käsittäviä tilanteita, joissa informaatio on epätäydellistä ja mahdollisesti ristiriitaista. Perinteisten operaatiotutkimuksen työkalujen mielessä tämänkaltainen päätöksentekotilanne on huonosti määritelty: sille ei voida ilmaista tavoitteita, päätösvaihtoehtoja eikä vaihtoehdoista seuraavia lopputulemia.

Käsitteen puolesta vastaus on ei: mikäli ongelma voitaisiin ratkaista, se ei olisi alun perinkään viheliäinen ongelma. Sen sijaan operaatiotutkimus voi auttaa hahmottelemaan ratkaisuja ja niiden mahdollisia vaikutuksia, esimerkiksi yksi perspektiivi tai tavoite kerrallaan. Tätä kautta ongelmalle voidaan saada tarkempaa muotoa ja rakennetta.

Operaatiotutkimuksessa käytettyjen formaalien ja kvantitatiivisten mallien etu on niiden eksplisiittinen luonne. Niissä kerrotaan tarkkaan, miten asioita arvioidaan ja arvotetaan, sekä miten maailman oletetaan toimivan. Tätä kautta mallien kautta saadut ratkaisut altistetaan kritiikille, joka auttaa tunnistamaan miten menetelmiä ja ehdotettuja ratkaisuja tulisi kehittää.

Tässä piileekin sudenkuoppa. Mallit voivat antaa kuvan, että ongelma tunnetaan läpikotaisin. Optimointialgoritmi antaa ratkaisun kymmenen desimaalin tarkkuudella ja mallin käyttäjä voi rohkeana esittää sen olevan Optimi. Viheliäinen ongelma on kesytetty.

Mallien tarkkuus on kuitenkin näennäistä. Mallista puuttuu aina osa todellisuudesta, eikä ratkaisu ole koskaan pilkulleen oikein. Viheliäisten ongelmien tapauksessa laskentamallit antavat tarkan vastauksen epätarkkaan ongelmaan. On tunnistettava ja tunnustettava, että ehdotettujen ratkaisuiden tulee olla debatin alla, ja tämä debatti voi antaa ideoita siihen, miten mallinnusta tulisi kehittää parempien ratkaisujen löytämiseksi. Jos luulee kesyttäneensä viheliäisien ongelman, todellisuudessa siitä on lohkaistu vain palanen.

Ilmastonmuutos, joka on oma tutkimusaiheeni, täyttää monta viheliäisen ongelman tunnuspiirrettä. Ongelma ja sen ratkaisut ajoittuvat pitkälle aikavälille ja vaikuttaa sekä taloudellisiin että ei-taloudellisiin kysymyksiin. Pitkä aikaväli johtaa taloudellisissa kysymyksissä diskonttaukseen, mutta ei-taloudellisten vaikutusten osalta kysymys kääntyy eri sukupolvien väliseen tasa-arvoon, jonka diskonttaus on kiistanalaista. Ei ole myöskään selvää, miten ei-taloudellisia vaikutuksia, kuten elinolosuhteiden muutoksia tai lajien sukupuuttoa tulisi arvottaa, esimerkiksi suhteessa toisiinsa tai yhteiskunnan taloudelliseen hyvinvointiin. Asian ratkaisuun liittyvä päätöksenteko on seitsemän miljardin ihmisen käsissä, tai vähintään kahdensadan valtiojohtajan käsissä. Lisäksi sekä ratkaisuihin että vaikutuksiin liittyy huomattavaa epävarmuutta.

Vuonna 2018 taloustieteen Nobel-palkinto myönnettiin William Nordhausille, jonka talous- ja luonnontiedettä yhdistävä mallinnustyö aloitti kokonaan uuden tutkimussuuntauksen: ilmastotalouden ja ns. Inegrated Assessment -mallinnuksen. Hänen lähestymistapansa oli yksinkertaisuudessaan kuvata ilmastonmuutos ja sen vaikutukset talouskasvumallissa taloudellisina menetyksinä, jolloin mallille voidaan määrittää yksikäsitteinen tavoite maksimoida ihmiskunnan taloudellista hyötyä diskontattuna useiden vuosisatojen yli.

Lähestymistapa on saanut paljon kritiikkiä. Mm. reaalioptioiden pioneeri Robert Pindyck on esittänyt Nordhausin tekevän implisiittisesti merkittäviä arvovalintoja, lakaisevan epävarmuudet maton alle, sekä tulosten lähinnä heijastelevan oletuksia useista huonosti tunnetuista parametreista.

Itse allekirjoitan Pindyckin kritiikin pääpiirteissään. En pidä Nordhausin mallin antamia numeroita kovin luotettavina, saati hyödyllisinä käytännön päätöksentekoa ajatellen. Sen sijaan arvostan sitä, miten Nordhausin uraauurtava työ on antanut viheliäiselle ongelmalle muotoa ja tarttumapintaa, josta lähtien sitä voi lähestyä. Vaikka Nordhausin lähestymistavassa on merkittäviä puutteita, ilmasto-ongelman lähestymien eksplisiittisen laskentamallin avulla myös paljastaa tarkastelutavan heikkoudet ja miten sitä tulisi täydentää. Koko ongelman viheliäisyydestä kertoo kuitenkin se, että ongelmaan ei ole syntynyt lähes 30 vuoden kuluessa mitään uutta ja poikkeuksellista läpimurtoa.

Voisi ajatella, että mallien roolia viheliäisten ongelmien ratkaisussa tulee pohtia tarkkaan.

Jos viheliäiseen ongelmaan pyritään hakemaan optimiratkaisua, tavoitellaan mahdotonta. Ehkä maltillisempi tavoite olisi jo riittävä. Voidaan ehkä vain sulkea pois huonoja vaihtoehtoja, jolloin jäljelle jää vielä joukko eri tavoin tosiaan parempia ja huonompia ratkaisuja, mutta jotka ovat ehkä jollain tavalla hyväksyttäviä. Tällöin tulee elää sen kanssa, että ratkaisu on aina hieman epätyydyttävä.

Lopulta malli ei tee päätöksiä, vaan päätöksentekijä punnitsee kuinka hyvin mallilla saatava tuki päätöksenteolle kuvaa todellisuuden ongelmaa sen kaikessa viheliäisyydessään. Tällöin korostuu mallin ja sillä tehdyn analyysin uskottavuus, läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys. Harva päätöksentekijä ottaa vastaan informaatiota, jonka lähdettä ja taustaa hän ei ymmärrä.

Tällöinkään viheliäinen ongelma ei ole vielä kesytetty. Jäljelle jää vielä haaste usean päätöksentekijän tavoitteiden sovittamisesta yhteen. Ehkä näemme tulevaisuudessa uusia lähestymistapoja, jotka auttavat tämänkin näkökulman ratkaisemisessa hyväksyttävällä tavalla.

Kirjallisuutta:

Churchman, C.W. (1967) Wicked Problems. Management Science 14(4), ss. B-141 – B-142.

Ekholm, T. (2018). Climatic Cost-benefit Analysis Under Uncertainty and Learning on Climate Sensitivity and Damages. Ecological Economics 154, ss. 99–106.

Nordhaus, W.D. (1992) An Optimal Transition Path for Controlling Greenhouse Gases, Science 258, ss. 1315–1319.

Nordhaus, W.D. (2017) Revisiting the social cost of carbon. PNAS 114(7), ss. 1518–1523.

Pindyck, R. (2013) Climate Change Policy: What Do the Models Tell Us? Journal of Economic Literature 51(3), ss. 860–872.

Rittel, H. & Webber, M.M. (1973) Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences 4, ss. 155–169.

Haastattelu: Vuoden OR-henkilö 2020 Peter Ylén

Suomen operaatiotutkimusseura on valinnut vuoden 2020 OR-henkilöksi VTT:n johtavan tutkijan), TkT Peter Ylénin. Ylén väitteli tohtoriksi vuonna 2001 Teknillisestä korkeakoulusta automaatio- ja systeemitekniikan alalta. VTT:llä Ylén on työskennellyt vuodesta 2005. Tätä ennen hän on toiminut InterQuest- ja Virable-yritysten johtotehtävissä sekä Vaasan yliopiston teollisen automaation professorina vuosina 2000-2001.

VTT:llä Peter Ylén on johtanut muun muassa systeemidynamiikan ja optimoinnin tutkimusryhmää sekä liiketoiminnan ekosysteemien ja ennakoinnin tutkimusaluetta sekä Työn murroksen painopistealuetta.  Tällä hetkellä hän vetää vaikutusten arvioinnin tutkimusryhmää. Näissä tehtävissään hän edistää systeemisten ratkaisujen käyttöönottoa erilaisten monimutkaisten teknisten, taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien arvioinnissa ja kehittämisessä. Viimeaikaisia esimerkkejä Ylénin tutkimuskohteista ovat täsmälääketieteen ekosysteemit, mediaekosysteemien liiketoimintamallit sekä asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut. Ylén on ollut mukana useassa EU:n ja Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa, ja on tähänastisen uransa aikana julkaissut lähes 70 tieteellistä artikkelia ja raporttia.

Kysyimme vuoden OR-henkilön näkemyksiä systeemitieteiden höydyistä monimutkaisten ongelmien ratkaisussa, automaatiotekniikan ja operaatiotutkimuksen eroista ja yhtäläisyyksistä, sekä systeemitieteiden opiskelijoiden tulevaisuudennäkymistä.

Olet työskennellyt jo pitkään monimutkaisten, systeemisten ongelmien parissa. Millaisia hyötyjä olet havainnut systeemitieteen menetelmien soveltamisessa tällaisten ongelmien tarkasteluun?

“Ihmisillä on taipumus keskittyä ajallisesti ja paikallisesti rajattuihin, itseä lähellä oleviin asioihin. Tämän johdosta monet systeemiset takaisinkytkennät vaikuttavat riippumattomilta ulkoisilta muuttujilta. Systeemitieteen menetelmät ovat erinomaisia työkaluja taisteluun rajallista ajattelua ja osaoptimointia vastaan.”

Digitalisaatio, analytiikka ja tekoäly ovat kaikkein huulilla. Ovatko systeemitieteen menetelmien sovellusmahdollisuudet parantuneet trendin myötä?

“Sovelluspotentiaali systeemitieteiden menetelmille on parantunut merkittävästi.  Dataa ja laskentakapasiteettia on runsaasti saatavilla, ja samalla pöhinä digitalisaatiosta, analytiikasta ja tekoälystä on muuttanut asenteita tietopohjaista päätöksentekoa kohtaan. Tämä on toisaalta ylikorostanut datan ja analytiikan merkitystä narratiivisten systeemitieteiden kustannuksella tulevaisuuden hahmottamisessa.  Data kuvaa kuitenkin vain osaa systeemin merkittävistä suureista ja näitäkin vain historian ja nykytilan kantilta. Kun tarkastellaan nopeasti muuttuvaa systeemiä, kovalla datalla tehdyn ennustemallin aikahorisontti on melko lyhyt.  Epämuodollisen tiedon ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmien hyödyntäminen data-analytiikan tueksi olisi olennaista.”

Kuinka systeemitieteet mielestäsi eroavat muusta ”datapöhinästä”?

“Datapöhinä pitää sisällään kaiken tietokannoista, standardeista, arkkitehtuureista, datafuusiosta, jne., joita ei teknisellä tasolla usein lasketa mukaan systeemitieteisiin. Systeemitieteet taas pitävät sisällään sekä kvantitatiivisen datapohjaisen analyysin ja kvalitatiivisen asiantuntija-analyysin.  Tämä on kuitenkin veteen piirretty viiva ja määrittelyistä kiinni.  IT-asiantuntijoiden mielestä kaikki tämä on IT:tä ja systeemiteoreetikoiden mielestä taas systeemitieteitä.”

Automaatio- ja systeemitekniikka sekä operaatiotutkimus voidaan lukea kuuluviksi systeemitieteisiin. Mitkä ovat oman erikoisalasi eli automaatio-, säätö- ja systeemitekniikan erityispiirteet yleisempiin systeemitieteisiin verrattuna?

“Yleisesti katsottuna systeemitieteet keskittyvät takaisinkytkentöjen ja dynaamisten järjestelmien ymmärtämiseen. Historiallisesti automaatiotekniikan fokus on ollut autonomisissa systeemeissä, säätöteoriassa ja teknisissä sovelluksissa, kun taas systeemitieteiden alue on ollut huomattavasti laajempi sekä sovellusten että menetelmien osalta.  Tämä pieni ero on kuitenkin pienenemässä, kun automaatioratkaisut tulevat yhä kompleksisempien korkean tason systeemien hallintaan.  Tämä kehitys on luonnollista jatkumoa yksittäisen säätöpiirin problematiikan laajenemisesta monimutkaisempien ristikkäin kytkettyjen ja jopa tehtaanlaajuisten systeemien hallintaan.  Nykyään puhutaan liiketoimintaekosysteemien digitaalisista kaksosista, organisaatioiden päätöksenteon automaatiosta, jne.”

Millaisena näet systeemitieteiden tulevaisuuden? Onko näköpiirissä uusia sovelluskohteita, menetelmäkehitystä tai ristiinpölytystä muiden tieteenalojen kanssa?

“Kaikki asiat meidän ympärillämme koostuvat systeemeistä, joten systeemitieteet ovat erittäin relevantteja tulevaisuudessakin.  Dataa on enemmän kuten myös resursseja sen käsittelyyn.  Lisäksi hajautettujen systeemien lisääntyessä ja toimintaympäristön kiihtyvässä muutosnopeudessa on yhä suurempi tarve systeemitieteille ympäröivän maailman ymmärtämisessä ja toiminnan hallitsemisessa.

Merkittävä ristiinpölytysalue on kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien fuusio. Data- ja matemaattislähtöiset kvantitatiiviset menetelmät ja kvalitatiiviset menetelmät (kuten ennakointi, palvelumuotoilu, juurruttaminen ja vaikutusten arviointi) hyötyvät merkittävästi toisistaan.”

Mitä vinkkejä antaisit tulevia uranäkymiä pohtiville operaatiotutkimuksen tai automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijoille?

“Tärkein vinkki on, että systeemitieteitä kannattaa opiskella – ne valmistavat kaikkeen mahdolliseen.  Mikäli hallitsee systeemi- ja operaatiotutkimuksen menetelmiä, niin voi aina halutessaan vaihtaa uraansa ja toimialueita kuin sukkaa.  Omalla kohdalla sovellusalueita ovat kaikki haastavat systeemit vaihtelevilla toimialoilla, kuten alueellinen kiertotalous, traumaattisen aivovaurion hoitoketju, nuorten syrjäytyminen ja mielenterveys, verkottunut projektiliiketoiminta, kaupunkisuunnittelu, ekosysteemien rakentaminen, tulevaisuuden liikenne – ja tässä on vain muutamia poimintoja. “