Vuoden 2024 johtokunta esittäytyy

Puheenjohtaja Olli Herrala

Olen neljättä vuotta väitöskirjatutkijana Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella, väitöskirjani käsittelee päätöksenteko-optimointia epävarmuuksien ja/tai kilpailun vallitessa, pääasiallisina sovelluskohteina energia- ja ympäristöaiheiset ongelmat. FORSin toiminnasta ensimmäinen muisto taitaa olla 2019 syysseminaari juurikin ympäristöpäätöksenteosta. Viime vuonna toimin seuran rahastonhoitajana ja tänä vuonna päädyin puheenjohtajan virkaan.

Puheenjohtajakauden päällimmäisenä tavoitteena säännöllisen toiminnan pyörittämisen ohella on lisätä seuran näkyvyyttä erityisesti opiskelijoille. Itse aloitin opiskelijana Aallossa noin 10 vuotta sitten ja uskon että FORS pystyy lisäämään vasta alaan tutustuneiden opiskelijoiden yleiskuvaa siitä mitä operaatiotutkimus on ja missä kaikkialla sitä pääseekään kurssien ulkopuolella käyttämään.


Varapuheenjohtaja Topias Terho

Olen ensimmäisen vuoden väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella. Väitöskirjassani kehitän monipuolisia menetelmiä epävarmuuksia sisältäviin päätöksenteko-ongelmiin. Viimeisen vuoden aikana olen pääasiassa keskittynyt informaatiopäätösten, eli varsinaisten päätösten tueksi tuotavan informaation matemaattiseen määrittelyyn sekä hyödyntämiseen optimointiongelmissa. Koen jatko-opinnot operaatiotutkimuksen parissa motivoivaksi tavaksi yhdistää teoriaa ja käytäntöä.

FORSin jäseneksi liityin viime keväänä muiden laitoksen tohtoriopiskelijoiden innoittamana. Tänä vuonna johtokunnan jäsenenä toivon vaikuttavani positiivisesti tapahtumien sisältöön, sekä tutustuvani entistä paremmin alan osaajiin Suomessa.


Taloudenhoitaja Giovanni Misitano

Uusi rooli, uusia haasteita!

Toimintani Suomen Operaatiotutkimusseurassa lähti viime vuonna rytinällä käyntiin kun aloitin suoraan seuran puheenjohtajana. Tällä kaudella olen kuitenkin siirtynyt hieman kevyempiin taloudenhoitajan tehtäviin, ja ihan hyvästäkin syystä, nimittäin väitöskirjani on aivan loppusuoralla! Työskentelen tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopistossa monitavoiteoptimoinnin tutkimusryhmässä.

Väitöskirjassani tutkin selitettävyyden (eng. explainability) konseptia ja sen mahdollista soveltamista monitavoiteoptimoinnissa. Konsepti on tuttu selitettävän tekoälyn alalla, mutta monitavoiteoptimoinnissa se on lähes tuntematon. Optimointi mielletään usein hyvin matemaattiseksi ja sitä se onkin. Mutta jos optimointia sovelletaan monitavoiteoptimoinnissa työkaluna päätöksenteon tuessa, niin silloin ei voida unohtaa itse päätöksentekijää—eli ihmistä. Omassa tutkimuksessa keskitynkin päätöksentekijän tukemiseen monitavoiteoptimoinnissa selitettävyyden avulla. Tätä tutkimuslinjaa aion jatkaa syksyllä post-doc-tutkijana.

On suuri etuoikeus voida toimia Suomen operaatiotutkimusseuran hallituksessa ja edistää, sekä edustaa, suomalaista operaatiotutkimusta. Jos seuramme johtokunnan kokoonpanoa vertaa muihin eurooppalaisiin operaatiotutkimusseuroihin, niin olemme meidän seurassa keskimäärin paljon nuorempia, mikä on minusta hieno asia. Odotan mielenkiinnolla tulevaa vuotta ja mitä kaikkea toimintaa tulemmekaan keksimään!


Johtokunnan jäsen Eeva Vilkkumaa

Toimin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella. Tutkimukseni keskittyy matemaattisen mallien kehittämiseen ja soveltamiseen päätöksenteon tukemisessa. Viimeaikaisia sovellusalueita ovat skenaariopohjainen strategiatyö ja terveydenhuollon resurssien kustannusvaikuttava kohdentaminen. Tutkimustyön ohella olen päässyt rakentamaan mallipohjaisia ennakointi- ja päätöksentekoprosesseja kahden konsultointiyrityksen (Decision & Action Oy ja Swanlake Strategy Oy) osakkaana.

Olen saanut toimia FORSin johtokunnan jäsenenä jo yhteensä kahdeksan vuoden ajan. Johtokunnan toiminnassa mukavinta on päästä tutustumaan operaatiotutkijakollegoihin yliopisto- ja yritysmaailmasta sekä järjestää seminaareja kiinnostavista, ajankohtaisista teemoista. Operaatiotutkimusta on kuvailtu ”paremman tieteenä” (engl. ”science of better”). Tavoitteeni kuluvalle vuodelle on yhdessä muiden johtokunnan jäsenten kanssa edistää tämän mainion tieteenalan tunnettuutta maailmassa, joka kipeästi tarvitsee parempaa päätöksentekoa.


Johtokunnan jäsen Lauri Viitasaari

Toimin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella. Tutkimusaiheeni kattavat laaja-alaisesti todennäköisyysteoriaa sekä matemaattista tilastotiedettä mukaan lukien myös tekoälymallien teoreettinen tutkimus. Vaikka pääpaino tutkimuksellani on teoreettisissa tarkasteluissa, kattaa työni myös sovelletumpaa tutkimusta erityisesti lääketieteen ja taloustieteiden saralla.

FORSin johtokunnassa toimin nyt ensimmäistä vuotta ja olen innokkaasti tutustumassa uusiin ihmisiin ja Suomen operaatiotutkimuksen eturintamaan niin tutkimuslaitosten kuin yritysmaailman puolelta.


Sihteeri Jussi Leppinen

Olen neljännen vuoden väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella. Väitöskirjani käsittelee huoltotoimenpiteiden suunnittelua ja aikatauluttamista. Erityisesti pohdin sitä, millä ehdoilla järjestelmän eri osia tulisi huoltaa samanaikaisesti. FORSin toiminnasta kuulin diplomityöni ohjaajalta. Johtokunnan sihteerinä olen nyt toista vuotta.

Sihteerinä vastaan monista seuran käytännön asioista, kuten tiedottamisesta ja seuran tapahtumien käytännön järjestelyistä. Viime vuonna opin näistä asioista paljon, joten tavoitteenani tälle vuodelle on tehostaa ja selkeyttää näitä toimintoja, ja samalla monipuolistaa seuran merkitystä jäsenistölle.