Jäsenkyselyn tuloksia

Vähän aikaa sitten pyysimme vastauksia jäsenkyselyymme, jonka tarkoituksena oli kartoittaa jäsenistön toiveita etenkin viestinnän ja toiminnan suhteen. Saimme yhteensä 36 vastausta ja moni näistä oli jaksanut myös kirjoitella tarkemmin ajatuksistaan. Kiitos vastauksista! Tässä kirjoituksessa käymme läpi pääkohtia palautteesta. Lopusta löytyvät myös tulokset monivalintakysymyksistä.

Ruusut

Vastaajat vaikuttivat olevan pääosin tyytyväisiä FORS:n normaalien vuosien toimintaan, johon on kuulunut 2 seminaaria sekä jonkin verran kirjoituksia ja mm. rekrytointeihin liittyvää viestintää. Seminaarit saivatkin paljon kiitosta osakseen. Niiden järjestäminen varmasti jatkuukin tilanteen normalisoituessa. Myös seminaarien hinnoittelu on kaikesta päätelleen ollut varsin sopivaa.

Risut

Muutama selkeä kehityskohde löytyi myös. Ehkäpä tärkeimpänä oli huomio siitä, että FORS:n toiminta on ollut varsin pääkaupunkipainoitteista, mikä näkyy sekä seminaarien pitopaikoissa että johtokunnan kokoonpanossa. Koronaepidemia on kaikesta kurjuudestaan huolimatta auttanut tätä hieman kun etäyhteyksien käytöstä on tullut normaalimpaa

Toinen varsin selkeä viesti oli se, että FORS voisi aktivoitua jäsenten välisen yhteyden vahvistamisessa. Mahdollisesti hyvin toimivaksi kanavaksi nousi seminaarien lisäksi etenkin LinkedIn, jota suuri osa vastanneista seuraa ammatillisessa mielessä. Tässä myös INFORS-blogilla voisi olla roolinsa, etenkin jos jäsenistö aktivoituu sinne kirjoittamaan!

Toiveet

Myös excursioita ja vapaamuotoisempaa ihmisten tapaamista on kaivattu, mikä varmasti korostuu nyt seminaarien oltua etäpainoitteisia.

Toiveena esitettiin myös tietynlaisen “sivistystyön” tekeminen niin yritysten kuin suuren yleisönkin suuntaan.

Mitä siis voisimme tehdä?

Vastausten perusteella on muutama toimenpide / toimintatapa, joihin panostamalla voisimme saada paljon aikaan:

  • Lisää panostusta LinkedIniin viestintäkanavana
  • Mahdolliset kevyemmät vapaamuotoiset tapahtumat seminaarien lisäksi
  • Ihmisten rekrytointi johtokuntaan pk-seudun ulkopuolelta
  • Etäyhteyksien laajempi hyödyntäminen

Mitä sinä voit tehdä?

  • Järjestä excursio työpaikallesi: Vierailun ei tarvitse olla hurjan raskas ja pääpaino voi olla ihmisten tapaamisessa. Johtokunta auttaa mielellään järjestelyissä.
  • Kirjoita omasta työstäsi case INFORS-blogiin (ota yhteys sihteeriin niin hoidetaan käytännön toteutus)
  • Käytä aktiivisesti LinkedIn-ryhmäämme: kysy apua ongelmaasi, kerro avoimista työpaikoista, etsi töitä, jaa mielenkiintoisia artikkeleita tai havaintoja OR-kentältä.
  • Tule mukaan johtokuntaan

Kaikkeen yllämainittuun voit saada esim. viestintätukea johtokunnalta.

Jos nämä herättävät jatkoajatuksia, kirjoita kommentteihin!