Diplomityöpaikka operaatiotutkimuksen opiskelijalle

Ala: Teknologiateollisuuden tuotantolinja

Aihe: Rakennusresurssin optimointi ja resurssitilannekuva

Teettäjä: SRV Rakennus Oy yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennuspoolin kanssa

Työntekopaikka: Rakennusteollisuus RT ry (Eteläranta 10, Helsinki) ja SRV (Espoo)

Työn kuvaus: Työn tavoitteena on kehittää optimointi- ja resurssitilannekuvamalli sekä mallin käyttöliittymä laajan rakennusresurssin optimoimiseksi ja eritasoisen tilannekuvan tuottamiseen. Mallin käyttökelpoisuutta tullaan testaamaan laajalla case-datalla. Mallin ja käyttöliittymän tulee olla helposti siirrettävissä ja käytettävissä erilliskoneilla (ei verkkoympäristössä).

Työn kesto: 6-8kk

Työ alkaa: Mahdollisimman pian. Mallin ja käyttöliittymän tavoiteaikataulu on tammikuu 2023, diplomityö valmis maalis-huhtikuussa 2023.

Palkkaus: TEK:n palkkasuosituksen mukainen.

Työn valvoja: Aalto-yliopistossa prof. Kai Virtanen

Lisätietoja: 1) Valvoja. 2) Juha Kaitera, Rakennusteollisuus RT ry, 0505481604. 3) Jouni Forsman, SRV Rakennus Oy, 0405190129.