SYKE etsii erikoistutkijaa (ekosysteemimallintajaa) monipuolisiin tutkimustehtäviin

“Tutkimuksesi koskee maa- ja vesiekosysteemien kasvihuonekaasutaseita ja ainevirtoja (esim. hiili, typpi) erilaisilla alueellisilla tasoilla (intensiivipaikat, valuma-alueet ja laajemmat alueet). Tehtäviisi kuuluu tiedon kerääminen, tilastollisten ja prosessipohjaisten mallien soveltaminen ja kehittäminen sekä skenaarioanalyysi, mukaan lukien maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi. Toimit yhteistyössä SYKEn ja muiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten poikkitieteellisten ryhmien kanssa. Näiden tiimien kanssa kirjoitat tieteellisiä julkaisuja ja asiantuntijaraportteja. Edistät myös ulkopuolisen rahoituksen saamista ja johdat omia tutkimushankkeita ryhmämme kansainvälisessä tutkimusympäristössä. Lisäksi osallistut mallinnuksen kehittämiseen SYKEssä. Lopullinen tehtävänkuva määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. ” lue lisää