Data Scientist, Operations Research, Wolt

Wolt is looking for Data Scientist, Operations Research to drive improvements on our logistics optimization process.

Logistics is one of the more complex parts of Wolt’s business and is a crucial building block of Wolt’s technology platform. Our logistics platform is responsible for courier task allocation, and generating delivery estimates that our customers, couriers, and merchants see. The logistics platform is being developed by a cross-functional team and by a mix of Data Scientists, Optimization Algorithm Developers, and Backend Engineers. It connects Courier Partners to tasks through our in-house route optimization service, which in turn relies on the delivery estimates that we generate for each step of the delivery process. All the different parts of the system come together to automatically manage customer expectations and delivery efficiency.

You would work as an embedded Data Scientist, Operations Research in the Logistics Optimization team, which owns the route optimizer, and the delivery estimates – your focus would be on the optimizer. You would have an impact on Wolt’s overall business as a key player in envisioning and finding new ways to increase our delivery efficiency while keeping our customers happy with accurate estimates, and keeping our couriers engaged with a steady stream of tasks. As an operations research expert, you would find where potential problems lie through data analysis and would work with the rest of the team to get proposed changes implemented. You’d then plan and implement the live logistics experiments needed to verify the hypotheses, and understand the business impact of the changes.

More details and application here.

Diplomityöpaikka operaatiotutkimuksen opiskelijalle

Ala: Teknologiateollisuuden tuotantolinja

Aihe: Rakennusresurssin optimointi ja resurssitilannekuva

Teettäjä: SRV Rakennus Oy yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennuspoolin kanssa

Työntekopaikka: Rakennusteollisuus RT ry (Eteläranta 10, Helsinki) ja SRV (Espoo)

Työn kuvaus: Työn tavoitteena on kehittää optimointi- ja resurssitilannekuvamalli sekä mallin käyttöliittymä laajan rakennusresurssin optimoimiseksi ja eritasoisen tilannekuvan tuottamiseen. Mallin käyttökelpoisuutta tullaan testaamaan laajalla case-datalla. Mallin ja käyttöliittymän tulee olla helposti siirrettävissä ja käytettävissä erilliskoneilla (ei verkkoympäristössä).

Työn kesto: 6-8kk

Työ alkaa: Mahdollisimman pian. Mallin ja käyttöliittymän tavoiteaikataulu on tammikuu 2023, diplomityö valmis maalis-huhtikuussa 2023.

Palkkaus: TEK:n palkkasuosituksen mukainen.

Työn valvoja: Aalto-yliopistossa prof. Kai Virtanen

Lisätietoja: 1) Valvoja. 2) Juha Kaitera, Rakennusteollisuus RT ry, 0505481604. 3) Jouni Forsman, SRV Rakennus Oy, 0405190129.

Recruitment: Specialist, Advanced Analytics, UPM

The full recruitment notice and application instructions are available here. Below you’ll find the job description and main requirements:

UPM is now looking for an Advanced Analytics Specialist to work together with UPM businesses to analyze and solve data-oriented business challenges. The position is located in Helsinki, Finland.    

Greetings from your future manager  

“The selected applicant will apply technical skills for highly relevant business problems in a company full of exciting opportunities. In addition to meaningful projects, we offer a working environment that supports self-development, innovative ideas, and modern ways of working.” – Matti Vuorinen, Director, Advanced Analytics  

What you’ll do   

The Advanced Analytics team is a part of UPM’s digitalization agenda. Its purpose is to enable UPM businesses to save costs, improve processes and find new solutions by utilizing data, mathematical modelling, and tool development in both business specific and UPM wide projects and programs.  

In this position, you will:   

 • Take initiative and work together with business experts across UPM  
 • Coordinate and participate in projects where mathematical methodologies such as machine learning, optimization and statistical analysis are applied to real-life business challenges that have significant value for UPM  
 • Develop tools using e.g. Python programming language in modern cloud environments  
 • Contribute to developing analytics culture and ways of working both in the team, and in UPM as a whole  

Who you are     

 • You have a Master’s Degree in Operations Research, Financial Engineering, Mathematics or equivalent  
 • You have deep technical knowledge and experience in machine learning, optimization, stochastics and Python-programming  
 • You are positive, willing to co-operate with business experts, and have good English communications skills. Fluent Finnish and German are assets 
 • Work experience from different UPM Business Areas is an asset  
 • Proven ability and enthusiasm to deliver results in the form of software is an asset  

Read the full recruitment notice and apply here.

Seminar: Operational resilience in radically changing conditions

Time : Thursday May 5th, 2022, 16:00-20:00
Venue: Töölö campus of Aalto University (Runeberginkatu 14-16, Helsinki, lecture hall A300), online participation is also possible
Price: 30€ for members, 100€ non-members, free for student members (5€ with refreshments)
Registration


The Finnish Operations Research Society organizes a seminar on how Finnish companies have been able to react to the recent radical changes in their operational environment. The seminar consists of the stories of response and insights gained in Finnish companies during these turbulent times. After the seminar there’s an option to continue the discussions in a nearby restaurant.

PROGRAMME:

 • 16:00 Opening Words
 • 16:15 Maija Ruska: Rollercoaster energy markets – Operational resilience in the times of crises
 • 16:45 Kristiina Aaltonen: Leading People and Culture Amidst Challenging Time – Analytical and Practical Perspectives from Digital Consulting
 • 17:15 Jukka Sauramäki: Cross Functional Team in Action – Operations Running in Extreme Turbulent Time
 • 17:45 Refreshments and discussion

SPEAKERS:

Rollercoaster energy markets
– Operational resilience in the times of crises
Maija Ruska, Director, Finance & Control and Strategy at UPM Energy


Leading People and Culture Amidst Challenging Times
– Analytical and Practical Perspectives from Digital Consulting
Kristiina Aaltonen, Head of People and Culture, Loihde


Cross Functional Team in Action
– Operations Running in Extreme Turbulent Times
Jukka Sauramäki, Head of Business Steering at Posti Group Oyj

REGISTRATION

Please register using the registration form.


Vuoden 2022 johtokunta esittäytyy

Vuoden 2021 vaalikokouksessa valittiin vuodelle 2022 johtokunta. Mutta ketä nämä valitut henkilöt oikein ovat ja mitä he tekevät? Annetaan heidän itse kertoa:

Tommi Ekholm (puheenjohtaja)

Toimin tutkimusprofessorina Ilmatieteen laitoksella, tutkimusaiheenani ilmastonmuutoksen hillintä. Työhöni on liittynyt erityisesti pitkän aikavälin skenaariot, energiajärjestelmän mallinnus sekä kustannustehokkaiden päästövähennysten arviointi. Tutkimusaihe on hyvin monitieteinen, sillä siinä tulee huomioida, kuinka yhteiskunta muuttuu, mitä on teknisesti mahdollista tehdä, mikä on taloudellisesti kannattavaa, sekä miten ilmasto ja ekosysteemit reagoivat ihmistoimiin. Pohjalla on kuitenkin aina kysymys ’Mitä meidän kannattaisi tehdä?’, välillä eri muodoissa esitettynä

Opiskelin aikanani OR:n ohella myös taloustiedettä, ja alat ovat mielestäni sisaruksia toisilleen. Siinä missä taloustieteilijät pohtivat asioiden yhteiskunnallista merkitystä, OR-ihmiset koittavat insinöörimäisesti ratkaista asioita. Molemmilla on geeneissä parempi päätöksenteko ja sen matemaattinen kuvaaminen, vaikka perspektiivit ovat hieman erilaisia.

Päätöksenteossa voi olla monenlaisia haasteita. Jotkut ongelmat asettuvat hyvin matemaattiseen kehikkoon ja voimme käyttää tehokkaita algoritmeja ratkaisujen optimointiin. Toisinaan on taas epäselvää ketkä päätöksiä tekevät, mitä vaihtoehtoja on olemassa ja mitä vaikutuksia niillä on. Joskus on jopa epäselvää mikä on toivottu lopputulema. Tällaisia tilanteita ei voida ratkaista algoritmi edellä, mutta hyödyntää pehmeämpiä menetelmiä ongelman jäsentämiseksi. Pelkkä mahdollisten vaikutusten kuvailu tai skenaarioanalyysi voi auttaa päätöksentekoa hahmottamaan mitä voi tapahtua ja mitä on pelissä. Tätä kautta OR antaa työkaluja monenlaisiin päätöstilanteisiin.

Antti Punkka (varapuheenjohtaja, EURO 2022-vastaava)

Opiskelin TKK:lla systistä ja toimin TKK:lla ja Aallossa eri tehtävissä vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen hain erittäin arvokasta käytännön kokemusta suunnittelupäällikön toimesta VR:llä. VR:llä kehitimme mm. monitavoiteoptimointimalleja ja niiden ratkaisemiseksi tarvittavia algoritmeja veturinkuljettajien työvuoro- ja lomasuunnitteluun. Aaltoon ja systislabraan palasin Professor of Practice -tehtävään mm. vetämään Aalto Centre for Operations Researchia ja sittemmin johtamaan EURO 2022 -konferenssin järjestämistä Suomessa.

Minua OR:ssä kiehtoo mahdollisuus hyödyntää päätöksenteon tukena kovaa dataa ja ilmiöitä kuvaavia malleja yhdessä tavoitteita, arvoja ja vaihtoehtojen ominaisuuksia kuvaavien (subjektiivisten) näkemysten ja arvioiden kanssa. Suurimmat potkut saan, kun operaatiotutkimuksen menetelmin onnistutaan lisäämään organisaation ymmärrystä haasteistaan, mallinnuksellista tukea kaipaavista päätöstilanteistaan ja/tai tietotarpeestaan ja loppujen lopuksi onnistutaan parantamaan yrityksen tai muun organisaation palveluita tai niiden kustannustehokkuutta.

Aira Hast

Olen aina pitänyt matematiikasta ja niinpä päädyinkin aikanaan opiskelemaan systeemi- ja operaatiotutkimusta. Valmistuin diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta keväällä 2011. Diplomityötä tehdessä pääsin rakentamaan optimointimallia ja tutkimaan päästövähennystoimien riskejä ja kustannustehokkuutta. Jatko-opintoni tein kuitenkin energiatekniikan alalta ja väittelin 2017 aiheesta Towards effective climate change mitigation: viewpoints of cost efficiency, uncertainty and consumer choice. Vuodesta 2019 lähtien olen työskennellyt Tilastokeskuksessa yliaktuaarina energiatilastojen parissa.

FORSin johtokunnassa olen toiminut reilun vuoden. Operaatiotutkimuksessa minua kiehtoo sen monipuolisuus ja laajat soveltamismahdollisuudet, sillä operaatiotutkimus antaa työkaluja hyvin erilaistenkin ongelmien ratkaisemiseen ja ilmiöiden kuvaamiseen. Operaatiotutkimuksen oppeja, kuten optimointia, olen päässyt hyödyntämään matemaattisten mallien kehittämisessä ja myös tilastotieteen menetelmien tuntemus on osoittautunut hyödylliseksi.

Matti Vuorinen

Opiskelin pääaineenani systeemianalyysia ja operaatiotutkimusta Teknillisessä korkeakoulussa. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yli 10 vuotta rakentaen optimointimalleja sähköntuotantoon, optimaalisten tuotantosyklien mallintamiseen, teollisuuden lopputuotteiden kuljetukseen ja muihin toimitusketjun tehokkuuteen liittyviin ongelmiin. Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten liiketoiminnan ongelmia ja päätöksentekoa voidaan tehostaa käytännönläheisillä matemaattisilla malleilla.

Jussi Leppinen (taloudenhoitaja)

Olen toisen vuoden tohtorikoulutettava Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella Aalto yliopistossa. Pääaineeni opiskeluissani on operaatiotutkimus, jonka parissa aloitin maisterivaiheessa syksyllä 2018. Väitöskirjatutkimukseni keskeisimpänä tutkimuskohteenani on monikomponenttijärjestelmien kunnossapito, johon liittyy paljon päätöksentekoa.

Oleellinen kysymys on esimerkiksi se, milloin mikäkin järjestelmän komponenteista tulisi huoltaa. Järjestelmää ja siihen liittyvää päätöksentekoa voidaan kuvata matemaattisella mallilla. Tätä mallia optimoimalla voidaan löytää kaikkien huoltoaikataulujen joukosta myös niitä aikatauluja, jotka ovat selvästi muita parempia esimerkiksi rahallisessa mielessä. Huoltoaikatauluja voi verrata keskenään esimerkiksi simuloimalla.

Tutkimukseni on ajankohtaista. Yhteiskunta ja sen järjestelmät teknistyvät, jonka seurauksena järjestelmän eri osien kuntoa voidaan tarkkailla esimerkiksi jatkuva-aikaisesti. Kunnossapidon aikataulutusmallien avulla voidaan esimerkiksi määritellä, kuinka suuri lisäarvo järjestelmän jatkuvasta tarkkailusta voidaan saada. Koen motivoivana sen, että hyödynnän operaatiotutkimusta käytännön ongelmissa. Lisäksi operaatiotutkimuksessa minua kiinnostaa sekä sen matemaattisuus että siinä tarvittava luovuus, joka on hyödyllistä, kun yhdistetään käytännön ongelma, matematiikka ja ratkaisumenetelmä toimivaksi malliksi.

Riku Tapper

Olen toiminut Posti Groupilla eri kehitys- ja johtamisrooleissa viimeiset 6 vuotta. Tällä hetkellä vastaan jaetuista alustoista ja työkaluista, joita käytetään läpi koko organisaation liiketoiminnan kehittäiseksi dataa hyödyntämällä ja uusia ratkaisuja rakentamalla. Akateeminen taustani on operaatiotutkimuksessa ja olen Aalto-yliopiston systeemianalyysin laboratorion alumni.

Lauri Neuvonen (sihteeri)

Teen tällä hetkellä jatko-opintoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Väitöskirjassani tutkin operaatiotutkimuksen työkalujen käyttöä haastavien monitavoitteisten päätösongelmien ratkaisussa hyvin käytännönläheisellä otteella. Väitöskirjaprojektit ovat kaikki terveydenhuollon alueelta: syöpäseulonnan optimointia, epidemian hallintaa sekä sairaalaverkon optimointia.

Jatko-opintojen pariin minut ajoi pikkuhiljaa näkemys siitä, ettei analytiikkaa käytetä vielä kovinkaan tehokkaasti parempien päätösten tekemiseen, ja parempia päätöksiä haluan edistää myös jatko-opintojen jälkeen.  Taustani on pääosin energia-alalta mm. 6 vuotta liikkeenjohdon konsulttina ja sitä ennen erilaisia tehtäviä ydinvoimaalan simulaatiomallinnuksesta aurinkokennojen tutkimukseen. DI-opintoni tein TKK:lla energiateknologiat pääaineenani. FORS:ssa olen toiminut sihteerinä vuodesta 2018 alkaen.

EURO 2022 lähestyy

FORS, Suomi ja Aalto-yliopiston kampus ovat maailman OR-valokeilassa ensi kesänä FORSin järjestäessä Euroopan suurimman operaatiotutkimuksen tapahtuman, EURO-konferenssin, 3.-6.7.2022!

Ai mitä siellä tapahtuu? Ohjelman ydin on osallistujien pitämät noin 20 minuutin esitelmät, joita viimeaikaisissa EURO-konferensseissa on ollut noin 2000. Esitelmiä onkin käynnissä samanaikaisesti kymmeniä. Näiden esitelmien lisäksi konferenssissa kuullaan 15 kutsutun puhujan plenary- ja keynote-esitykset. Ohjelmaa täydentävät illanvietot sekä upouudessa Pikku-Finlandiassa järjestettävä konferenssi-illallinen. Konferenssiohjelmasta saa hyvän käsityksen konferenssin verkkosivuiltahttps://euro2022espoo.com/ .

Konferenssin järjestäminen on valtava ponnistus. Konferenssin järjestämisestä kilpailevat halukkaat EUROn kansalliset jäsenseurat, ja kilpailuun osallistuakseen on valmisteltava hakemus. Hakemuksen valmistelun aloitimme silloisen FORSin puheenjohtajan Juuso Liesiön kanssa syksyllä 2018, ja vuoden 2022 konferenssin järjestäjäksi meidät valittiin tiukan äänestyksen jälkeen Dublinin EURO-konferenssin yhteydessä järjestetyssä EUROn jäsenseurojen kokouksessa juhannussunnuntaina 2019. Toisena ehdokkaana oli Wien, jonka voitimme uusintaäänestyksen jälkeen äänin 13-12. 

Syksystä 2019 suunnittelua ja järjesteltävää onkin sitten riittänyt odotettua enemmän. Mieleeni ei esimerkiksi tullut, että illallispaikaksi varattu Finlandia-talo menisi remonttiin juuri konferenssin kynnyksellä, päätyisimme yhteistyöhön irlantilaisen konferenssijärjestäjäfirman kanssa, tai että käyttäisin päivätolkulla tuskanhikistä aikaa FORSin ALV-vapauden saamiseen. Tai että tulisi tuollainen pandemia. Tai että istuisin Setä Koposen kanssa Olarin panimolla neuvottelemassa konferenssin avajaisjuhlien juomatarjoiluista. Järjestelyt ovat kuitenkin edenneet hyvinkin suunnitellusti ja onneksi tätä suunnittelutyötä on saanut tehdä loistavien kollegoiden kanssa. Erityiskiitokset jo tässä vaiheessa käsilleni ja aivoilleni Juuso Liesiölle ja Eeva Vilkkumaalle.

EURO-konferenssit kiinnostavat OR- ja analytiikkatutkijoita ympäri maailman: tätä tekstiä kirjoitettaessa esitelmätiivistelmiä on lähetetty 60 eri maasta. Tutkijoiden lisäksi konferenssiin osallistuu myös paljon yritysten edustajia. Olen itsekin osallistunut EURO-konferenssiin yrityksen edustajana 2015 ja 2016. 

Voinkin vilpittömästi suositella Making an Impact -streamia OR:n ja analytiikan soveltajille; esimerkiksi muiden kokemukset optimointi- tai muiden päätöstukimallien jalkauttamisesta ovat olleet erittäin arvokkaita. EURO-konferenssit tarjoavatkin loistavat kansainväliset verkostoitumispuitteet sekä OR-tutkijoille että soveltajille. OR:n ja analytiikan huippuosaajia tavoittelevien organisaatioiden ei kannata myöskään unohtaa rekrytointimahdollisuuksia – suuri osa osallistujista on jatko-opiskelijoita, joita tavoittaa konferenssissa helposti esimerkiksi sponsorointipaketteihin kuuluvalla näyttelypaikalla.

Ja HEI – mukaan ehtii vielä! Esitelmätiivistelmiä otetaan vastaan pe 25.3. saakka, ilmoittautuminen on mahdollista vielä paikan päällä konferenssissakin ja sponsorointipakettejakin on vielä jäljellä! Kaiken tarpeellisen tiedon löydät konferenssin verkkosivuilta https://euro2022espoo.com/ .

Tavataan Otaniemessä ensi heinäkuussa!

Antti Punkka

EURO 2022 -konferenssin järjestelytoimikunnan pj

EURO 2022: 2nd call for papers

The EURO 2022 conference is getting closer! Here’s the second call with all the important information. This is a rare opportunity for attending a conference this extensive and meeting the key people in the field in Finland. Join us in Espoo in July!


EURO 2022

32nd European Conference on Operational Research (EURO 32nd),

Espoo, Finland, July 3-6, 2022,

www.euro2022espoo.com

Twitter: @k_conference

Facebook: https://www.facebook.com/euroKconference

SECOND ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS

=========================================

We have the great pleasure of inviting you to take part in the 32nd EURO Conference to be organized in Espoo, Finland on 3-6 July, 2022.

The Scientific and Organization Committees, chaired by Dolores Romero Morales and Antti Punkka, along with Juuso Liesiö and Eeva Vilkkumaa, are preparing a conference to remember.

EURO 32nd Conference will be an excellent opportunity for the OR community to get together again in a pleasant atmosphere, and we are looking forward to meeting you in Espoo this summer!

PLENARY, KEYNOTE & SPECIAL SESSIONS:

=================================

The scientific program will include outstanding plenary, keynote and tutorial talks. In addition, this year we will have a special round table session dedicated to the three EURO Forums: WISDOM, EUROYoung, and The Practitioners’ Forum.

PLENARY Speakers:

Andrea Lodi (Cornell University, USA) – IFORS Distinguished Lecturer

Marja-Liisa Siikonen (MLS Lift Consulting Ltd, Finland)

Christina Pagel (University College London, UK)

KEYNOTE Speakers:

Fran Ackermann (Curtin University, Australia)

Jacek Gondzio (University of Edinburgh, UK)

Emilio Carrizosa (Universidad de Sevilla, Spain)

Martin Schmidt (Trier University, Germany)

Athanasios Yannacopoulos (Athens University of Economics and Business, Greece)

Krzysztof Burnecki (Wroclaw University of Science and Technology, Poland)

Burcu Balçık (Özyeğin University, Turkey)

Antonio Conejo (Ohio State University, USA)

Claudia Archetti (ESSEC Business School, France) – EUROYoung invited Keynote

James Cochran (University of Alabama, USA)

Grit Walther (RWTH Aachen University, Germany)

Daniel Kuhn (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, Switzerland)

Please follow the Conference website www.euro2022espoo.com for more detailed information

CALL FOR PAPERS AND SESSIONS:

============================

Researchers, academics, practitioners, and students interested in any branch of Operational Research, mathematical modelling or economic analysis are invited to submit abstracts or organize sessions.

Invited and contributed papers will be organized in parallel sessions. In general, sessions are part of the Conference streams, and streams are grouped in different areas. The list of areas and streams is available at www.euro2022espoo.com.

No participant can present more than one paper at the Conference.

Abstract submission system is available online, via the Conference website www.euro2022espoo.com.

Abstracts: max. 1500 characters; submission deadline: March 4, 2022.

Researchers who wish to organize a stream or an invited session or contribute with a paper within an invited session should contact a Programme Committee member of the corresponding area, https://euro2022espoo.com/conference-programme/areas-and-streams/.

IMPORTANT DATES:

================

Abstracts:

        Abstract submission deadline: Friday, March 4, 2022

Registration:

        Early registration deadline: Friday, March 25, 2022

        Author registration deadline: Friday, April 8, 2022

REGISTRATION FEES:

==================

Regular:  €385.00 (early); €513.00 (late),

Student/Retired:  €210.00 (early); €280.00 (late),

Accompanying persons: €129.00.

The regular/student/retired registration fee includes:

Admission to all sessions and the exhibition

Conference materials

Tea, coffee and buffet lunches throughout the conference

Admission to the Welcome Reception on Sunday and to the Farewell Party on Wednesday

A four-day pass for public transport

The registration fee for an accompanying person covers the same except the admission to sessions and conference materials.

Please note that the Conference Gala Dinner on Tuesday is not included in the registration fee.

CALL FOR EXHIBITORS:

====================

Parties interested in having a booth or exhibition area during the Conference are kindly requested to contact the EURO 2022 Conference Secretariat (Gráinne McQuaid, Senior Project Manager: euro2022@abbey.ie).

We look forward to welcoming you to our great conference in Espoo!

Dolores Romero Morales

Antti Punkka, Juuso Liesiö, Eeva Vilkkumaa

For any further information, contact the EURO 2022 CONFERENCE SECRETARIAT:

c/o Abbey Conference & Events

=====================================================================

·  Phone: (+353) 1 648 6130

·  Email: euro2022@abbey.ie

=====================================================================

Jäsenkyselyn tuloksia

Vähän aikaa sitten pyysimme vastauksia jäsenkyselyymme, jonka tarkoituksena oli kartoittaa jäsenistön toiveita etenkin viestinnän ja toiminnan suhteen. Saimme yhteensä 36 vastausta ja moni näistä oli jaksanut myös kirjoitella tarkemmin ajatuksistaan. Kiitos vastauksista! Tässä kirjoituksessa käymme läpi pääkohtia palautteesta. Lopusta löytyvät myös tulokset monivalintakysymyksistä.

Ruusut

Vastaajat vaikuttivat olevan pääosin tyytyväisiä FORS:n normaalien vuosien toimintaan, johon on kuulunut 2 seminaaria sekä jonkin verran kirjoituksia ja mm. rekrytointeihin liittyvää viestintää. Seminaarit saivatkin paljon kiitosta osakseen. Niiden järjestäminen varmasti jatkuukin tilanteen normalisoituessa. Myös seminaarien hinnoittelu on kaikesta päätelleen ollut varsin sopivaa.

Risut

Muutama selkeä kehityskohde löytyi myös. Ehkäpä tärkeimpänä oli huomio siitä, että FORS:n toiminta on ollut varsin pääkaupunkipainoitteista, mikä näkyy sekä seminaarien pitopaikoissa että johtokunnan kokoonpanossa. Koronaepidemia on kaikesta kurjuudestaan huolimatta auttanut tätä hieman kun etäyhteyksien käytöstä on tullut normaalimpaa

Toinen varsin selkeä viesti oli se, että FORS voisi aktivoitua jäsenten välisen yhteyden vahvistamisessa. Mahdollisesti hyvin toimivaksi kanavaksi nousi seminaarien lisäksi etenkin LinkedIn, jota suuri osa vastanneista seuraa ammatillisessa mielessä. Tässä myös INFORS-blogilla voisi olla roolinsa, etenkin jos jäsenistö aktivoituu sinne kirjoittamaan!

Toiveet

Myös excursioita ja vapaamuotoisempaa ihmisten tapaamista on kaivattu, mikä varmasti korostuu nyt seminaarien oltua etäpainoitteisia.

Toiveena esitettiin myös tietynlaisen “sivistystyön” tekeminen niin yritysten kuin suuren yleisönkin suuntaan.

Mitä siis voisimme tehdä?

Vastausten perusteella on muutama toimenpide / toimintatapa, joihin panostamalla voisimme saada paljon aikaan:

 • Lisää panostusta LinkedIniin viestintäkanavana
 • Mahdolliset kevyemmät vapaamuotoiset tapahtumat seminaarien lisäksi
 • Ihmisten rekrytointi johtokuntaan pk-seudun ulkopuolelta
 • Etäyhteyksien laajempi hyödyntäminen

Mitä sinä voit tehdä?

 • Järjestä excursio työpaikallesi: Vierailun ei tarvitse olla hurjan raskas ja pääpaino voi olla ihmisten tapaamisessa. Johtokunta auttaa mielellään järjestelyissä.
 • Kirjoita omasta työstäsi case INFORS-blogiin (ota yhteys sihteeriin niin hoidetaan käytännön toteutus)
 • Käytä aktiivisesti LinkedIn-ryhmäämme: kysy apua ongelmaasi, kerro avoimista työpaikoista, etsi töitä, jaa mielenkiintoisia artikkeleita tai havaintoja OR-kentältä.
 • Tule mukaan johtokuntaan

Kaikkeen yllämainittuun voit saada esim. viestintätukea johtokunnalta.

Jos nämä herättävät jatkoajatuksia, kirjoita kommentteihin!

EURO 2022 in Espoo – first announcement and call for papers

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS

=======================================

We have the great pleasure of inviting you to take part in the 32nd EURO Conference to be organized in Espoo, Finland on 3-6 July, 2022.

The Scientific and Organization Committees, chaired by Dolores Romero Morales and Antti Punkka, along with Juuso Liesiö and Eeva Vilkkumaa, are preparing a conference to remember.

EURO 32nd Conference will be an excellent opportunity for the OR community to get together again in a pleasant atmosphere, and we are looking forward to meeting you in Espoo next summer!

PLENARY, KEYNOTE & TUTORIAL SPEAKERS:

=====================================

The scientific program will include outstanding plenary, keynote and tutorial talks. Please follow the Conference website www.euro2022espoo.com for more detailed information.

CALL FOR PAPERS AND SESSIONS:

=============================

Researchers, academics, practitioners, and students interested in any branch of Operational Research, mathematical modelling or economic analysis are invited to submit abstracts or organize sessions.

Invited and contributed papers will be organized in parallel sessions. In general, sessions are part of the Conference streams, and streams are grouped in different areas. The list of areas and streams is available at www.euro2022espoo.com.

No participant can present more than one paper at the Conference.

Abstract submission system will be available online on 29 October, via the Conference website www.euro2022espoo.com.

Abstracts: max. 1500 characters; submission deadline: March 4, 2022.

Researchers who wish to organize a stream or an invited session or contribute with a paper within an invited session should contact a PC member of the corresponding area.

IMPORTANT DATES:

================

Abstracts:

        Abstract submission start: Friday, October 29, 2022

        Abstract submission deadline: Friday, March 4, 2022

EURO 2022 Espoo – ensimmäinen kutsu papereille

Seuramme järjestämä EURO 2022 -konferenssi lähestyy ja nyt on aika avata puhujailmoittautuminen. Alta löydät virallisen kutsun. Konferenssin järjestetään 3-6.7.2022 Aalto-yliopiston kampuksella Espoossa. Viralliset nettisivut löydät osoitteesta http://www.euro2022espoo.com/ .

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS
=======================================
We have the great pleasure of inviting you to take part in the 32nd EURO Conference to be organized in Espoo, Finland on 3-6 July, 2022.
 
The Scientific and Organization Committees, chaired by Dolores Romero Morales and Antti Punkka, along with Juuso Liesiö and Eeva Vilkkumaa, are preparing a conference to remember.
 
EURO 32nd Conference will be an excellent opportunity for the OR community to get together again in a pleasant atmosphere, and we are looking forward to meeting you in Espoo next summer!
 
 
PLENARY, KEYNOTE & TUTORIAL SPEAKERS:
=====================================
The scientific program will include outstanding plenary, keynote and tutorial talks. Please follow the Conference website www.euro2022espoo.com for more detailed information.
 
 
CALL FOR PAPERS AND SESSIONS:
=============================
Researchers, academics, practitioners, and students interested in any branch of Operational Research, mathematical modelling or economic analysis are invited to submit abstracts or organize sessions.
 
Invited and contributed papers will be organized in parallel sessions. In general, sessions are part of the Conference streams, and streams are grouped in different areas. The list of areas and streams is available at www.euro2022espoo.com.
 
No participant can present more than one paper at the Conference.
 
Abstract submission system will be available online on 29 October, via the Conference website www.euro2022espoo.com.
 
Abstracts: max. 1500 characters; submission deadline: March 4, 2022.
 
Researchers who wish to organize a stream or an invited session or contribute with a paper within an invited session should contact a PC member of the corresponding area.
 
 
IMPORTANT DATES:
================
Abstracts:
        Abstract submission start: Friday, October 29, 2022
        Abstract submission deadline: Friday, March 4, 2022